Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor naționale de rezidențiat.

Rezidențiat pe loc și pe post, sesiunea 29 iunie 2014

Ministerul Sănătății organizează duminică, 29 iunie 2014, concurs național de intrare în rezidențiat pe loc și pe post în domeniul medicină. Concursul se desfășoară în Centrul Universitar Cluj-Napoca.

Pagina web UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

Informații referitoare la concursul de rezidențiat.

Rezidențiat, sesiunea 29 iunie 2014Alegerea locurilor sau posturilor

Alegerea locurilor, a posturilor şi a centrelor de pregătire pentru rezidenţii care au obţinut punctaj de promovare se va desfăşura Luni 7 iulie 2014, ora 11:00, în Aula UMF din str. Ghe. Marinescu, nr. 23.

La alegerea locului/postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C.I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care au ales loc/post în specialitate vor primi o adeverinţă şi vor semna pentru locul ales într-un tabel ce va cuprinde poziţia candidatului în clasificarea definitivă, numele candidatului, punctajul obţinut, locul/postul ales în specialitatea dorită şi centrul universitar de pregătire.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate pentru alegerea locurilor/posturilor în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs.

Clasificarea finală a candidaților

Publicăm mai jos clasificarea finală a candidaților care au susținut concursul de rezidențiat sesiunea 29.06.2014.

Urmati link-ul de mai jos pentru a descărca, în format pdf, clasificarea.

 descarca clasificarea finală (format .pdf)

REPARTIȚIA PE SĂLI a candidaților înscriși la concurs

Publicăm repartiția pe săli a candidaților înscriși la concursul de rezidențiat sesiunea 29.06.2014.

Urmati link-ul de mai jos pentru a descărca, în format pdf, repartiția pe săli.

 descarca repartitia pe sali (format .pdf)

LISTA candidaților înscriși la concurs

Publicăm lista cu candidații înscriși la concursul de rezidențiat sesiunea 29.06.2014. Numărul total de candidați: 266.

Urmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format pdf, lista cu candidații la concurs.

 descarca lista cu candidatii (format .pdf)

Lista posturilor si locurilor scoase la concurs

Punem la dispozitia celor interesati listele cu locurile si posturile scoase la concursul de rezidentiat, sesiunea 29 iunie 2014. Urmati link-urile de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, lista locurilor si a posturilor scoase la concurs.

 descarca lista locurilor scoase la concurs (format .pdf)

 descarca lista posturilor scoase la concurs (format .pdf)

Metodologia de desfasurare a concursuluiCAPITOLUL I

Urmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, metodologia de desfasurare a concursului.

 descarca metodologia (format .pdf)

Publicatie de concursMinisterul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniul medicină la data de 29 iunie 2014.


Urmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, publicatia de concurs.

 descarcă publicația de concurs (format .pdf)

Tematica și bibliografia

Punem la dispozitia celor interesați tematica și bibliografia pentru concursul de rezidențiat pe loc și pe post, sesiunea 29 iunie 2014.

Urmați link-ul de mai jos pentru a descărca, în format .pdf, tematica și bibliografia valabile pentru acest concurs.