Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor naționale de rezidențiat.

Rezidențiat - sesiunea 18 noiembrie 2018

Ministerul Sănătății organizează duminică, 18 noiembrie 2018, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.
Redistribuire 27.01.2019

Ministerul Sănătății organizează în data de 27.01.2019 redistribuirea candidaților de la CONCURSUL NAȚIONAL DE REZIDENȚIAT - sesiunea 19.11.2017 pe locurile rămase neocupate în sesiunea 18.11.2018, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 936 din 2018.

Pentru cei interesați, publicăm lista locurilor rămase neocupate la domeniul MEDICINĂ după finalizarea sesiunii de redistribuire din data 27.01.2019.

 Lista locurilor rămase neocupate

Pentru cei interesați, publicăm lista candidaților care vor participa la redistribuirea din data 27.01.2019.

 Lista candidatilor

Redistribuirea locurilor rămase libere pentru domeniul medicină la concursul de rezidențiat sesiunea 18 noiembrie 2018, va avea loc în ziua de duminică 27 ianuarie 2019 începând cu ora 11:00 la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică din str. Bodești, nr. 1, sector 2, București. Mijloce de transport autobuzul nr. 104 stația "Spitalul Sf.Pantelimon" sau metroul stația "Costin Georgian"

Candidații care au depus cerere de redistribuire și figurează în clasificarea afișată sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate, iar în cazul în care au susținut concursul de rezidențiat - sesiunea 19 noiembrie 2017 sub un alt nume vor avea asupra lor și documentele care să certifice schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, etc.).

Împuterniciții vor avea asupra lor pe lângă actul de identitate personal în termen de valabilitate și procura notarială în original.

Pentru cei interesați, publicăm lista locurilor rămase neocupate la domeniul MEDICINĂ, la finalul Concursului Național de Rezidențiat din sesiunea 18.11.2018.

La domeniul MEDICINĂ DENTARĂ și la domeniul FARMACIE au fost ocupate TOATE locurile și posturile scoase la concurs.

 LOCURI neocupate

 Cerere   Solicitările celor interesaţi se depun în perioada 12-27 decembrie 2018, direct la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănatate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, str. Bodești, nr. 1, sect. 2, București sau se transmit prin poştă cu confirmare de primire, situaţie în care se ia în considerare data depunerii solicitării la serviciul poştal, şi vor conţine:
a) cerere, în care se vor preciza: numele şi prenumele, numele avut la data susţinerii concursului de rezidenţiat, după caz, domeniul pentru care au concurat, numărul de concurs, numărul de telefon şi adresa de e-mail de contact, acordul pentru folosirea datelor cu caracter personal;
b) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
c) copii ale documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ etc.).

Ministerul Sănătăţii organizează redistribuirea, la cerere, a candidaţilor care la concursul de rezidenţiat din sesiunea precedentă au fost declaraţi respinşi, deşi au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.


 Calendar redistribuire

 Ordinul MS nr. 936 din 2018


Repartiția pe clinici de îndrumare (Centrul Universitar București)Repartiția pe clinici de îndrumare metodologică și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie - sesiunea 18 noiembrie 2018, care au ales pentru pregătire Centrul Universitar București, va avea loc în zilele de 17, 18, 19 și 20 decembrie 2018, conform programării pe zile, ore și specialități.

Medicii rezidenți din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, cei din rețeaua Ministerului Afacerilor Interne și cei din rețeaua Ministerului Justiției vor alege unitatea de îndrumare metodologică împreună cu ceilalți rezidenți.

 • locul de prezentare la repartiție: str. Bodești, nr. 1, sect. 2, București
 •  programarea pe zile, ore și specialități  rezidenții sunt rugați să vină la ora programată, nu de la începutul zilei, pentru a preveni aglomerația.
 •  denumirea și durata primului stagiu pentru fiecare specialitate.
  ** Pentru specialitățile la care primul stagiu diferă de stagiul de bază - ex. CHIRURGIE TORAICĂ - rezidenții vor alege:
  - Coordonatorul / clinica de îndrumare metodologică (chirurgie toracică) și
  - pentru efectuarea primului stagiu - chirurgie generală - unul dintre coordonatorii de CHIRURGIE GENERALĂ.
 •  lista coordonatorilor și a clinicilor îndrumare metodologică care pot fi alese, pentru fiecare specialitate în parte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la concurs.
 •   lista cabinetelor medicale individuale din București pentru specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE
  ATENTIE! Rezidenții de MEDICINĂ DE FAMILIE vor prezenta la repartiție și acceptul de primire al medicului primar, de la unul din cabinetele medicale individuale din listă, sub îndrumarea căruia urmează să efectueze primul stagiu.
 • angajament de plată     angajament de plată  pentru medicii specialiști/primari care se pregătesc în a 2-a specialitate
 • cerere incompatibilitate     cerere incompatibilitate     Cerere pentru ieșire din starea de incompatibilite a rezidenților aflați în pregătire, care au ales o nouă specialitate, deoarece NU pot fi simultan rezidenți în două specialități; prin cerere se optează pentru pregătirea în una dintre specialități și se renunță la pregătirea în cealaltă specialitate.

Documente necesare la repartiție

Prezentarea la repartiția pe coordonatori și clinici de îndrumare metodologică pentru Centrul Universitar București, se face obligatoriu cu:

 • act de identitate (BI/CI) pentru legitimare SAU, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta, procură notarială și act de identitate (BI/CI) pentru împuternicit.
 • rezidenții pe LOC: adeverința eliberată de unitatea angajatoare
 • rezidenții pe POST: adeverința eliberată de unitatea angajatoare din care să reiasă că aceștia au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată
 • rezidenții în specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE vor prezenta și acceptul de primire de la medicul primar, specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE, sub îndrumarea căruia dorește să efectueze primul stagiu.

Documente pe care le vor primi rezidențiiMedicii rezidenți vor primi la repartiție 3 adrese, o adeverință și carnetul de rezident:

 • adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat
 • adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu
 • adresa către unitatea angajatoare
 • adeverința de confirmare ca rezident
 • carnetul de rezident și un set de etichete personalizate pentru a fi lipite pe fiecare pagină a carnetului.

Angajarea medicilor rezidenți

Se face în perioada 6 decembrie 2018 - 17 decembrie 2018 inclusiv

 • Rezidenții care au ales loc în specialitate se vor prezenta în centrul universitar ales, la unitatea sanitară desemnată de direcția de sănătate publică.
 • Rezidenții care au ales post se vor prezenta la unitatea sanitară care a publicat postul la concurs.

Rezidenții vor prezenta la angajare Adeverința primită la repartiție și actul de identitate în termen de valabilitate.

Pentru centrul universitar București - Lista Unităților angajatoare București în funcție de specialitatea aleasă la repartiție.

Pentru celelalte centre universitare Rezidenții care au ales loc în specialitate, se vor prezenta la unitățile angajatoare care sunt desemnate de DSP-ul din centrul universitar respectiv.

Informații privind repartiția pe Clinici de îndrumare metodologică și Coordonatori de rezidențiat -- București 17, 18, 19 și 20.12.2018; celelalte centre universitare 17, 18 și 19.12.2018 -- se vor afișa ulterior.

În atenția rezidenților

În atenția candidaților la concursul de rezidențiat care au ales loc/post

 1. Candidații care sunt deja rezidenți au obligația ca în termen de 15 zile de la data alegerii noului loc/post să depună la Ministerul Sănătății (CRUSP, str. Bodești, nr. 1, sector 2, București) cerere privind ieșirea din starea de incompatibilitate. Cererea va fi însoțită de copia unui act de identitate în termen de valabilitate. În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.
  incompatibilitate     incompatibilitate
 2. Candidații care au susținut și promovat examenul de specialist în sesiunea octombrie 2018 și încheie stagiul de pregătire după data de 31 dec.2018 pot solicita amânarea începerii pregătirii în noua specialitate. În acest sens cererea va fi însoțită de adeverința eliberată de unitatea angajatoare actuală din care rezultă data finalizării pregătirii. Cei care au ales post în urma concursului de rezidențiat din 18 nov. 2018 vor prezenta și avizul noului angajator privind amânarea începerii pregătirii.
 3. Candidații care dețin deja un titlu de specialist, au obligația de a depune angajamentul de plată a celei de a doua specialități. Aceștia au obligația de a achita prima tranșă semestrială în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condițiile stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul nr. 973/4592/2010 al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010.
  angajament     angajamentRedistribuire candidați 19.11.2017

Ministerul Sănătăţii organizează redistribuirea, la cerere, a candidaţilor care la concursul de rezidenţiat din sesiunea precedentă au fost declaraţi respinşi, deşi au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.

Detalii privind redistribuirea găsiți în categoria Redistribuire.

Locuri și posturi disponibile 25.11.2018

Publicăm lista locurilor și posturilor disponibile după încheierea primei zi de repartiție.

 Locuri si posturi disponibile la sfârșitul primei zile de repartiție.


Suplimentare locuri 23 nov. 2018

În ședinta de guvern de azi 23 nov. 2018 s-a aprobat suplimenatrea cifrei de școlarizare prin rezidențiat cu 315 locuri pentru concursul din 18 noiembrie 2018.

Repartizarea acestora este următoarea:

 1. Specialitatea Epidemiologie - total 30 locuri
  • București = 5
  • Cluj-Napoca = 5
  • Craiova = 5
  • Iași = 5
  • Tg.Mureș = 5
  • Timișoara = 5
 2. Specialitatea Medicină de familie - total 285 locuri
  • Arad = 18
  • Brașov = 18
  • București = 30
  • Cluj-Napoca = 30
  • Constanța = 18
  • Craiova = 30
  • Galați = 18
  • Iași = 30
  • Oradea = 15
  • Sibiu = 18
  • Tg.Mureș = 30
  • Timișoara = 30

Alăturat regăsiți lista reactualizată a locurilor pentru domeniul medicină.

 LOCURI scoase la concurs (inclusiv suplimentări)


26 noiembrie 2018 - CRUSP - nu se lucrează cu publicul

Având în vedere că în zilele de 25 și 26 noiembrie 2018 Ministerului Sănătății organizează repartiția candidaților de la Concursul Național de Rezidențiat, aducem la cunoștința celor interesați că în ziua de 26 nov.2018 nu se lucrează cu publicul la registratura CRUSP din str.Bodești. nr.1. Eventualii solicitanți se pot prezenta la registratura din sediul central al Ministerului Sănătății, str.Cristian Popișteanu, nr. 1-3.Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 25 și 26 noiembrie 2018 prin teleconferinţă, în intervalul orar 9:00 - 21:00. Candidaţii se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Dacă repartiţia nu se finalizează în data de 25 noiembrie 2018, va continua în ziua următoare, în acelaşi interval orar sau, după caz, până la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidaţilor care au drept de a alege loc/post. Locurile şi posturile rămase disponibile la sfârşitul primei zile de repartiţie se vor afişa pe pagina de internet http://rezidentiat.ms.ro.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate, iar împuterniciții și procura notarială.
 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe regulile de acces în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pentru a permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 • Candidații și însoțitorii acestora sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori.
 • Având în vedere condițiile meteo din această perioadă, candidații sunt rugați să se asigure că ajung în timp util la repartiție.
 • Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."

Programul de desfășurare a repartiției va fi:
 • duminică, 25 noiembrie 2018 - ora 9:00 – domeniul farmacie
 • duminică, 25 noiembrie 2018 - ora 10:00 – domeniul medicină dentară
 • duminică, 25 noiembrie 2018 - intervalul 12:00 – 21:00 – domeniul medicină
 • luni, 26 noiembrie 2018 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină
 • Lista locațiilor în care se organizează repartiția


IMPORTANT: Ministerul Sănătății are în vedere modificarea legislației privind detașarea și transferarea rezidenților, începând cu anul 2019.

Astfel, detașările vor putea fi aprobate numai pentru module care nu se pot efectua în centrul universitar ales, cu avizul rectorilor / decanilor, după caz, și a coordonatorilor de rezidențiat din cele două centre universitare implicate.

În cazul transferurilor solicitările vor fi luate în discuție numai pentru motive justificate care au intervenit după data începerii pregătirii în rezidențiat.Clasificarea finală a candidaților

Punem la dispoziția celor interesați Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul Național de Rezidențiat - sesiunea 18 noiembrie 2018.

Medicină     Medicină dentară     Farmacie     toți candidații    Comunicatul Comisiei Centrale

Punem la dispoziția celor interesați comunicatul Comisiei Comisiei Centrale de Rezidențiat referitor la contestațiile depuse de candidați privind modul de alcătuire a întrebărilor la Concursul Național de Rezidențiat - sesiunea 18 noiembrie 2018.

 Comunicat

Domeniul medicină dentară - grila definitivă
var. A     var. B     var. C     var. D    Grilele corecte

Grila corectă / domeniu de concurs / tip caiet

Nr. Caiet tip MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 Caiet tip A descarca descarca descarca
2 Caiet tip B descarca descarca descarca
3 Caiet tip C descarca descarca descarca
4 Caiet tip D descarca descarca descarca


Suplimentare locuri

Ministerul Sănătății anunță candidații înscriși la concursul de rezidențiat din sesiunea 18 nov. 2018 că au fost suplimentate următoarele locuri pentru domeniul medicină:

 1. Specialitatea Epidemiologie - total 14 locuri
  • București = 4
  • Cluj-Napoca = 2
  • Craiova = 2
  • Iași = 2
  • Tg.Mureș = 2
  • Timișoara = 2
 2. Specialitatea Medicină de familie - total 84 locuri
  • Arad = 7
  • Brașov = 7
  • București = 7
  • Cluj-Napoca = 7
  • Constanța = 7
  • Craiova = 7
  • Galați = 7
  • Iași = 7
  • Oradea = 7
  • Sibiu = 7
  • Tg.Mureș = 7
  • Timișoara = 7
 3. Specialitatea Medicină legală - total 2 locuri
  • Craiova = 2

Lista locurilor publicate pentru domeniul medicină dentară și respectiv domeniul farmacie, precum si lista posturilor publicate la concurs rămân nemodificate. Pentru ministerele cu rețea sanitară proprie sunt publicate 54 de locuri/posturi.

 LOCURI scoase la concurs (inclusiv suplimentarea)
 LOCURI scoase la concurs


Repartiția pe săli a candidaților

Repartiția pe săli a candidaților înscriși la concursul de rezidențiat poate fi consultată pe pagina de internet a fiecărui centru universitar.

Link-urile către centrele universitare se găsesc în partea de sus a paginii.Listele candidaților înscriși

Publicăm mai jos listele cu candidații înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 18 noiembrie 2018, pentru cele 6 centre universitare.

Listele de mai jos - listele finale - după corectarea greșelilor semnalate până la data de 09.11.2018 inclusiv.

Orice mică inadvertență între numele înscris în actul de identitate și numele înscris pe listă va fi consemnat în procesul verbal al sălii urmând a fi corectată după concurs, înaintea emiterii ordinului de confirmare a rezultatelor concursului.

Pentru identificarea fără echivoc a candidatelor CADAR M. ANAMARIA a fost folosit anul absolvirii facultății: CADAR M. ANAMARIA (2017) și respectiv CADAR M. ANAMARIA (2018). Numele complet și anul absolvirii vor fi înscrise inclusiv pe grila de concurs.

Actualizat: 09.11.2018

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE TOT CENTRUL UNIVERSITAR
1 BUCURESTI descarcă descarcă descarcă descarcă
2 CLUJ-NAPOCA descarcă descarcă descarcă descarcă
3 CRAIOVA descarcă descarcă descarcă descarcă
4 IASI descarcă descarcă descarcă descarcă
5 TG. MURES descarcă descarcă descarcă descarcă
6 TIMISOARA descarcă descarcă descarcă descarcă


Numărul de candidați înscriși la concurs

Pentru informarea candidaților prezentăm numărul candidaților înscriși pe centre universitare și domenii.

Actualizat distribuția pe domenii 06.11.2018

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 BUCURESTI 2.403 604 243
2 CLUJ-NAPOCA 835 210 164
3 CRAIOVA 610 119 65
4 IASI 995 265 107
5 TG. MURES 513 102 55
6 TIMISOARA 901 170 58


Anunț, metodologie, locuri și posturi

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Înscrierile se fac prin TOATE direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 15-26 octombrie 2018, inclusiv. Programul de depunere a dosarelor va fi următorul:
luni - joi: 9,00-15,00,
vineri: 9,00-14,00.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare națională pentru fiecare domeniu.

 Anunț concurs
 Metodologie

 LOCURI scoase la concurs (inclusiv suplimentarea)
 LOCURI scoase la concurs
 POSTURI scoase la concurs


Redistribuire candidați 2017

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului,

în cazul în care la finele repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate,

Ministerul Sănătății poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidaților care la concursul de rezidențiat din sesiunea precedentă au fost declarați respinși, deși au obținut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobată prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.

Mai multe detalii găsiți în  Comunicatul Ministerului Sănătății
 Model cerere pentru cei interesați