Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat - sesiunea 15 noiembrie 2015

Ministerul Sănătății organizează duminică, 15 noiembrie 2015, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Concursul se desfășoară în Centrele Universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.


 

Program cu publicul - medici rezidenți București - decembrie 2015

În zilele de 15, 16, 17, 18 decembrie 2015 are loc repartiţia rezidenţilor care au promovat concursul naţional de rezidenţiat în noiembrie 2015 şi au ales pregătirea în Centrul Universitar Bucureşti.

Activităţile legate de pregătirea celorlalte categorii de rezidenţi NU se vor desfăşura în perioada 15-18, 24 și 31 decembrie 2015.

Regulament de detasari 2016

Pentru medicii rezidenți anul I (care încep pregătirea în rezidențiat la 01.01.2016)
Actele necesare în vederea aprobării detașărilor vor fi depuse personal sau prin poștă începând cu 05.01.2016 la:
Ministerul Sănătății
Direcția Generală Resurse, Juridic și Contencios
sediul din str. G.Vraca, nr. 9, sector 1, București.

Detasarea medicilor, farmacistilor si dentistilor confirmati rezidenti se poate aproba pe o perioada de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

 1. In scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire In situatia In care, un centru universitar acreditat nu dispune In totalitate de conditiile de dotare tehnico-materiala sau de experienta profesionala pentru anumite abilitati din curriculum-ul de pregatire;
 2. probleme de sanatate care necesita prezenta acestora Intr-un alt centru universitar;
 3. situatii deosebite familiale sau locative;
 4. alte situatii exceptionale.

Dosarul constituit In vederea detasarii rezidentilor va contine urmatoarele documente:

 1. cerere de detasare, semnata de rezident, In care se va specifica: denumirea stagiului de pregatire solicitat, perioada si locul de desfasurare a acestuia;
 2. copie dupa acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicita detasarea;
 3. avizul spitalului platitor cu care rezidentul a Incheiat contract de munca pe perioada determinata/nedeterminata;
 4. acordul de plecare al coordonatorului de program de rezidentiat In specialitatea aleasa, din centrul universitar In care a fost confirmat;
 5. acordul de primire al coordonatorului de program de rezidentiat In specialitatea In care este confirmat, din centrul universitar In care urmeaza sa se detaseze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidentiat In specialitatea modulului In care se doreste detasarea (In cazul In care se detaseaza pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar In specialitatea modulului In care se solicita detasarea - pentru medicii rezidenti specialitatea Medicina de familie.

Repartiția pe clinici de îndrumare (Centrul Universitar București)Repartiția pe clinici de îndrumare și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie - sesiunea 15 noiembrie 2015, care au ales pentru pregătire Centrul Universitar București, va avea loc în zilele de 15, 16, 17 și 18 decembrie 2015.

Medicii rezidenți din rețeaua Ministerului Apărării Naționale și cei din rețeaua Ministerului Justiției vor alege unitatea de îndrumare metodologică împreună cu ceilalți rezidenți, conform programării pe zile, ore și specialități.

Documente care trebuie prezentate la repartiție

Prezentarea la repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar București, se face obligatoriu cu:

 • act de identitate (BI/CI) pentru legitimare SAU procură notarială în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta
 • pentru rezidenții pe LOC: adeverința eliberată de unitatea angajatoare
 • pentru rezidenții pe POST: adeverința eliberată de unitatea angajatoare din care să reiasă că aceștia au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată
 • pentru rezidenții în specialitatea MEDICINA DE FAMILIE: acceptul de primire de la medicul primar, specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE, sub îndrumarea căruia dorește să efectueze pregătirea.

Documente pe care le vor primi rezidențiiMedicii rezidenți vor primi la repartiție 3 adrese și carnetul de rezident:

 • adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu
 • adresa către unitatea angajatoare
 • adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat în specialitatea în care sunt confirmați rezidenți
 • carnetul de rezident și un set de etichete personalizate care trebuiesc lipite pe fiecare pagină a carnetului.
 • Pentru fiecare specialitate curriculum de pregatire se descarcă din pagina CURRICULUM DE PREGATIRE

Locuri si posturi disponibile

Centrul universitar Bucuresti - Publicăm lista locurilor și a posturilor rămase disponibile la finalul zilei de duminică 22.11.2015, ce urmează a fi distribuite luni, 23.11.2015 începând cu ora 9:00.

 Locuri si posturi disponibile (format .pdf)

Contractele individuale de muncă

În perioada 3 decembrie - 15 decembrie 2015 candidații care au ales loc / post se vor prezenta pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durata determinată / nedeterminată, astfel:

 • candidații care au ales post - la unitatea sanitară care a publicat postul la concurs
 • candidații care au ales loc - la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare alese; pentru centrul universitar București încadrarea se face la spitalul desemnat în funcție de specialitatea aleasă

 Centrul univ. București - lista spitalelor de angajare (plătitoare) (format .pdf)

Contractul individual de muncă se va încheia începând cu data de 1 ianuarie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ale Decizei nr.5/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Repartiţia pe clinici şi coordonatori de rezidenţiat se va face la nivelul direcţiilor de sănătate publică din centrele universitare alese în zilele de 15 și 16 decembrie 2015 (orele 10,00-16,00), cu excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care această repartiţie se va face în zilele de 15, 16, 17 și 18 decembrie 2015 (orele 10,00-16,00). Programarea repartiției pe zile și specialități se va afișa la sediul direcțiilor de sănătate publică din centrele universitare alese; pentru centrul universitar Bucureşti se va afișa pe acest site.

Repartiţia pe clinici şi coordonatori se va face pe baza unui act de identitate în termen de valabilitate (imputerniciții vor prezenta și împuternicirea notarială) și a adeverinţei eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durata determinată sau nedeterminată, după caz.

Candidații care dețin un titlu de specialist și aleg loc/post au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz, să transmită Ministerul Sănătății (str.Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București) angajamentul de plată la cea de a doua specialitate.

Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.

Stagiul de pregătire va începe la data de 1 ianuarie 2016.

Alegerea locurilor sau posturilor

Alegerea locurilor, a posturilor şi a centrelor de pregătire pentru candidaţii care au obţinut punctaje de promovare se va desfăşura în ziua de duminică 22 noiembrie 2015, în intervalul orar 9,00-21,00, urmând ca locurile rămase disponibile la finalul zilei să fie distribuite a doua zi, luni 23 noiembrie 2015.

La alegerea locului/postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C .I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care au ales loc/post în specialitate, vor primi adeverinţa tip, şi vor semna pentru opțiunea lor într-un tabel ce va cuprinde: poziţia candidatului în clasificarea definitivă, numele candidatului, punctajul obţinut, locul/postul ales în specialitatea dorită şi centrul universitar de pregătire.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate pentru alegerea locurilor/posturilor în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs.

Locația în care se va desfășura repartiția va fi afișată pe site-ul web al fiecărui centru universitar în cursul zilei de 20.11.2015.Clasificarea finală a candidaților

Publicăm mai jos clasificarea finală a candidaților care au susținut concursul de rezidențiat, duminică 15 noiembrie 2015, în cele 6 centre universitare.

Informații suplimentare privind alegerea locurilor / posturilor vor fi afișate Joi, 19.11.2015 - după ora 16:00.

Urmați link-urile de mai jos pentru a descărca, în format .pdf, listele cu clasificarea candidaților pe centre și domenii

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 BUCURESTI descarca descarca descarca
2 CLUJ-NAPOCA descarca descarca descarca
3 CRAIOVA descarca descarca descarca
4 IASI descarca descarca descarca
5 TG. MURES descarca descarca descarca
6 TIMISOARA descarca descarca descarca

Repartiția pe săli a candidaților

Listele cu repartiția pe săli a candidaților înscriși la concurs.

Publicăm mai jos link-ul pentru fiecare dintre cele 6 centre universitare.

Listele candidaților înscriși

Publicăm mai jos listele cu candidații înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 15 noiembrie 2015, în cele 6 centre universitare.

Listele de mai jos - listele finale - după corectarea greșelilor semnalate până la data de 06.11.2015 inclusiv.

Orice mică inadvertență între numele înscris în actul de identitate și numele înscris pe listă va fi consemnat în procesul verbal al sălii urmând a fi corectată după concurs, înaintea emiterii ordinului de confirmare a rezultatelor concursului.

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE TOT CENTRUL UNIVERSITAR
1 BUCURESTI descarca descarca descarca descarca
2 CLUJ-NAPOCA descarca descarca descarca descarca
3 CRAIOVA descarca descarca descarca descarca
4 IASI descarca descarca descarca descarca
5 TG. MURES descarca descarca descarca descarca
6 TIMISOARA descarca descarca descarca descarca

Numărul de candidați înscriși la concurs

Pentru informarea candidaților prezentăm situația candidaților înscriși pe centre universitare și domenii.

Actualizat 05.11.2015

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 BUCURESTI 1520 211 144
2 CLUJ-NAPOCA 681 169 68
3 CRAIOVA 462 162 39
4 IASI 705 259 94
5 TG. MURES 410 124 33
6 TIMISOARA 523 140 31

Lista posturilor si locurilor scoase la concurs

Punem la dispozitia celor interesati listele cu locurile si posturile scoase la concursul de rezidentiat, sesiunea 15 noiembrie 2015. Urmati link-urile de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, lista locurilor si a posturilor scoase la concurs.

 descarca lista locurilor scoase la concurs (format .pdf)

 descarca lista posturilor scoase la concurs (format .pdf) *

* - NOTA: pentru posturile specialitatea medicină de familie - SIBIU - SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU, cu pregatire în centrul universitar SIBIU, concursul se susține în centrul universitar Tg.Mureș.


Metodologia de desfasurare a concursuluiUrmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, metodologia de desfasurare a concursului.

 descarca metodologia (format .pdf)

Publicatie de concursMinisterul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 15 noiembrie 2015.


Urmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, publicatia de concurs.

 descarcă publicația de concurs (format .pdf)

Tematica și bibliografia

Punem la dispozitia celor interesați tematica și bibliografia pentru concursul de rezidențiat, sesiunea 15 noiembrie 2015.

Urmați link-ul de mai jos pentru a descărca, în format .pdf, tematica și bibliografia valabile pentru acest concurs.