Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat - sesiunea 20 noiembrie 2016

Ministerul Sănătății organizează duminică 20 noiembrie 2016 concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.


Punem la dispoziția celor interesați informații de interes privind concursul național de rezidentiat. Urmați link-urile de mai jos pentru a descărca fișierele în format .pdf.
Publicație de concurs și metodologieMinisterul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 20 noiembrie 2016. Concursul se desfăşoară în centrele universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul. Clasificarea va fi unică, naţională, pentru fiecare domeniu.

 publicația de concurs (format .pdf)

 metodologia (format .pdf)


Lista posturilor si locurilor scoase la concurs

Punctajele obținute la concurs vor alcătui o clasificare unică naţională pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs.

 lista locurilor scoase la concurs (format .pdf)

 lista posturilor scoase la concurs (format .pdf)


Tematica și bibliografia

Punem la dispozitia celor interesați tematica și bibliografia pentru concursul de rezidențiat, sesiunea 20 noiembrie 2016.

Pentru Domeniul medicină dentară și Domeniul farmacie - tematica și bibliografia sunt identice cu cele din sesiunea 15.11.2015

Pentru Domeniul medicină - tematica și bibliografia sunt MODIFICATE față de sesiunea 15.11.2015