Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat pe loc si pe post, sesiunea 23 noiembrie 2014

Ministerul Sanatatii organizeaza duminica, 23 noiembrie 2014, concurs national de intrare in rezidentiat pe loc si pe post in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se desfasoara in Centrele Universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

Noutăți privind schimbarea modulului de pregătireVă aducem la cunoștință prevederile ordinului MS nr. 101/02.02.2015 și MECS nr. 3180/06.02.2015 publicat în MO nr. 146 / 27.02.2015 pentru completarea ordinului MSP și MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

 Ordin MS/MECS 101/3180/2015

 model cerere

Informații privind spitalele în care se pot efectua modulele de pregătire, se găsesc în pagina Traseu - modul - spital. Sunt prezentate informații pentru Centrul universitar București; pentru celelate centre universitare informațiile vor fi afișate ulterior.

 

 


 

Lista cu unități de îndrumare metodologicăLista unităților de îndrumare metodologică care pot fi alese, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la concurs, în Centrul Universitar București, pentru fiecare specialitate în parte.
Actualizat: 17.12.2014 - La specialitatea ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA, din eroare a fost afisata Conf. Ionescu Ileana in loc de Prof. Ionescu Ecaterina.

 lista unităților de îndrumare metodologică

Program cu publicul - medici rezidenți București - decembrie 2014

În zilele de 16, 17, 18, 19 decembrie 2014 are loc repartiţia rezidenţilor care au promovat concursul naţional de rezidenţiat în noiembrie 2014 şi au ales pregătirea în Centrul Universitar Bucureşti.

Activităţile legate de pregătirea celorlalte categorii de rezidenţi se vor desfăşura DOAR în zilele de 22, 23, 29 şi 30 decembrie 2014.

Regulament de detasari 2015

Pentru medicii rezidenți anul I (care încep pregătirea în rezidențiat la 01.01.2015)
Actele necesare în vederea aprobării detașărilor vor fi depuse personal sau prin poștă începând cu 06.01.2015 la:
Ministerul Sănătății
Direcția Generală Resurse, Juridic și Contencios
sediul din str. G.Vraca, nr. 9, sector 1, București.

Detasarea medicilor, farmacistilor si dentistilor confirmati rezidenti se poate aproba pe o perioada de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

 1. In scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire In situatia In care, un centru universitar acreditat nu dispune In totalitate de conditiile de dotare tehnico-materiala sau de experienta profesionala pentru anumite abilitati din curriculum-ul de pregatire;
 2. probleme de sanatate care necesita prezenta acestora Intr-un alt centru universitar;
 3. situatii deosebite familiale sau locative;
 4. alte situatii exceptionale.

Dosarul constituit In vederea detasarii rezidentilor va contine urmatoarele documente:

 1. cerere de detasare, semnata de rezident, In care se va specifica: denumirea stagiului de pregatire solicitat, perioada si locul de desfasurare a acestuia;
 2. copie dupa acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicita detasarea;
 3. avizul spitalului platitor cu care rezidentul a Incheiat contract de munca pe perioada determinata/nedeterminata;
 4. acordul de plecare al coordonatorului de program de rezidentiat In specialitatea aleasa, din centrul universitar In care a fost confirmat;
 5. acordul de primire al coordonatorului de program de rezidentiat In specialitatea In care este confirmat, din centrul universitar In care urmeaza sa se detaseze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidentiat In specialitatea modulului In care se doreste detasarea (In cazul In care se detaseaza pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar In specialitatea modulului In care se solicita detasarea - pentru medicii rezidenti specialitatea Medicina de familie.

Repartiția pe clinici de îndrumare (Centrul Universitar București)Repartiția pe clinici de îndrumare și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie - sesiunea 23 noiembrie 2014, și care au ales pentru pregătire Centrul Universitar București, va avea loc în zilele de 16, 17, 18 și 19 decembrie 2014.

Medicii rezidenți din rețeaua Ministerului Apărării Naționale și a celorlalte ministere cu rețea sanitară proprie vor alege unitatea de îndrumare metodologică împreună cu ceilalți rezidenți, conform programării pe zile, ore și specialități.

Urmați link-ul de mai jos pentru a afla:

 • documentele care trebuie prezentate de medicii rezidenți la repartiție,
 • locul de prezentare la repartiție,
 • programarea pe zile, ore și specialități,
 • denumirea și perioada desfășurării primului stagiu pentru fiecare specialitate,
 • lista unităților de îndrumare metodologică care pot fi alese,
 • lista cabinetelor medicale individuale din București pentru specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE,
 • documentele care vor fi primite la repartiție.

mai multe informatii...

Lista spitalelor de angajare - CU București

Rezidenții care au ales loc de pregătire în centrul universitar București la concursul de rezidentiat, sesiunea 23 noiembrie 2014, își vor face angajarea la spitalul platitor în functie de specialitatea aleasă. Urmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, lista spitalelor de angajare pentru fiecare specialitate.

 descarca lista spitalelor de angajare (plătitoare) (format .pdf)

Locul de desfăşurare a alegerii loc / post

Publicăm mai jos link-ul pentru fiecare dintre cele 6 centre universitare.Alegerea locurilor sau posturilor

Alegerea locurilor, a posturilor şi a centrelor de pregătire pentru rezidenţii care au obţinut punctaj de promovare se va desfăşura marţi 2 dec. 2014, în intervalul orar 9,00-21,00, urmând ca locurile rămase disponibile la finalul zilei să fie distribuite a doua zi, miercuri 3 dec. 2014.

Informaţiile privitoare la locul de desfăşurare ale alegerilor vor fi afişate pe paginile web ale universităţilor.

La alegerea locului/postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C.I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

La alegerea locului/postului, candidaţii se vor legitima cu un act de identitate în termen de valabilitate (C .I./B.I./paşaport). Cei care nu pot fi prezenţi, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care au ales loc/post în specialitate, vor primi adeverinţă conform modelului anexat (anexa nr. 1), şi vor semna pentru locul ales într-un tabel ce va cuprinde : poziţia candidatului în clasificarea definitivă, numele candidatului, punctajul obţinut, locul/postul ales în specialitatea dorită şi centrul universitar de pregătire.

Candidaţii medici specialişti sau primari care aleg loc sau post în urma promovării concursului de rezidenţiat, vor semna şi un angajament de plată conform modelului anexat (anexa nr. 2), cu privire la cuantumul taxei de pregătire pentru cea de a doua specialitate.

Angajamentul de plată se va transmite ulterior Ministerului Sănătăţii (str. Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, Bucureşti), în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi în data, ora şi locul fixate pentru alegerea locurilor/posturilor în specialitate, pierd drepturile conferite de concurs.

Prezentarea la nivelul direcţiilor de sănătate publică din centrele universitare alese, respectiv la unitatea sanitară care a scos postul la concurs, pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată/nedeterminată, se va face în perioada 8 decembrie-15 decembrie 2014, inclusiv.

Rezidenţii se vor prezenta pentru încheierea formelor de încadrare, cu adeverinţa eliberată de Comisia locală de Rezidenţiat, în care este precizată specialitatea pentru care a optat candidatul şi centrul universitar ales.

Contractul individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată, după caz, se va încheia începând cu data de 01 ianuarie 2015, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu completările şi modificările ulterioare.

Stagiul de pregătire în specialitate începe la data de 01 ianuarie 2015.

Repartiţia rezidenţilor pe clinici de îndrumare şi coordonatori de rezidenţiat se va face la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare alese, în ziua de marţi, 16 decembrie 2014, începând cu orele 9,00, cu excepţia centrului universitar Bucureşti pentru care această repartiţie se va face în zilele de 16, 17, 18 şi respectiv 19 decembrie 2014, conform programărilor.

Repartiţia rezidenţilor pe clinici se va face pe baza adeverinţei eliberate de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durată determinată/nedeterminată.

Clasificarea finală a candidaților

Publicăm mai jos clasificarea finală a candidaților care au susținut concursul de rezidențiat, duminică 23 noiembrie 2014, în cele 6 centre universitare.

Urmați link-urile de mai jos pentru a descărca, în format .pdf, listele cu clasificarea candidaților pe centre și domenii

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 BUCURESTI descarca descarca descarca
2 CLUJ-NAPOCA descarca descarca descarca
3 CRAIOVA descarca descarca descarca
4 IASI descarca descarca descarca
5 TG. MURES descarca descarca descarca
6 TIMISOARA descarca descarca descarca

Repartiția pe săli a candidaților

Listele cu repartiția pe săli a candidaților înscriși la concurs.

Publicăm mai jos link-ul pentru fiecare dintre cele 6 centre universitare.Listele candidaților înscriși

Publicăm mai jos listele cu candidații înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 23 noiembrie 2014, în cele 6 centre universitare.

Candidații sunt rugați să verifice dacă sunt corecte: NUMELE, DOMENIUL și CENTRUL UNIVERSITAR în care concurează. În cazul în care apar greșeli se vor adresa la DSP-ul la care s-au înscris.

Actualizat 18.11.2014

Candidații care apăreau pe lista altui centru universitar / domeniu de concurs față de cererea de înscriere sunt adăugati pe ultima poziție în domeniul de concurs la centrul universitar corect. Pentru a nu altera codul de concurs vor continua sa fie afișați și la domeniul / centrul universitar de concurs greșit, dar la acest număr de concurs vor primi nota 0 (zero) pentru neprezentare.

Eventualele neconcordanțe, care nu au fost semnalate până în acest moment, între numele din actul de identitate și numele care apare pe listă vor fi semnalate la șeful de sală în ziua concursului pentru a fi corectate ulterior.

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE TOT CENTRUL UNIVERSITAR
1 BUCURESTI descarca descarca descarca descarca
2 CLUJ-NAPOCA descarca descarca descarca descarca
3 CRAIOVA descarca descarca descarca descarca
4 IASI descarca descarca descarca descarca
5 TG. MURES descarca descarca descarca descarca
6 TIMISOARA descarca descarca descarca descarca

Numărul de candidați înscriși la concurs

Pentru informarea candidaților prezentăm situația candidaților înscriși pe centre universitare și domenii.

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 BUCURESTI 1540 305 127
2 CLUJ-NAPOCA 596 168 72
3 CRAIOVA 486 70 31
4 IASI 694 294 100
5 TG. MURES 378 129 16
6 TIMISOARA 478 150 25

Lista posturilor si locurilor scoase la concurs

Punem la dispozitia celor interesati listele cu locurile si posturile scoase la concursul de rezidentiat, sesiunea 23 noiembrie 2014. Urmati link-urile de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, lista locurilor si a posturilor scoase la concurs.

 descarca lista locurilor scoase la concurs (format .pdf)

 descarca lista posturilor scoase la concurs (format .pdf)

Metodologia de desfasurare a concursuluiUrmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, metodologia de desfasurare a concursului.

 descarca metodologia (format .pdf)

Publicatie de concursMinisterul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 23 noiembrie 2014.


Urmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, publicatia de concurs.

 descarcă publicația de concurs (format .pdf)

Tematica și bibliografia

Punem la dispozitia celor interesați tematica și bibliografia pentru concursul de rezidențiat pe loc și pe post, sesiunea 23 noiembrie 2014.

Urmați link-ul de mai jos pentru a descărca, în format .pdf, tematica și bibliografia valabile pentru acest concurs.