Rezidentiat.info

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat cu timp partial, sesiunea 9 iulie 2008

Ministerul Sanatatii Publice organizeaza miercuri 9 iulie 2008 test de selectie de intrare în rezidentiat cu timp partial în specialitatea medicina de familie. Selectia se va desfasura în centrele universitare medicale: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Timisoara si Târgu - Mures.

Teleconferinta alegere locuri de pregatire in centrele universitare

Ministerul Sanatatii Publice anunta candidatii care au promovat testul de selectie pentru intrarea in rezidentiat cu timp partial in specialitatea medicina de familie din sesiunea 9 iulie 2008, ca alegerea locurilor de pregatire pe centre universitare medicale se va face prin teleconferinta, duminica 7 septembrie 2008, incepand cu orele 9.00.

Candidatii se pot prezenta la unul din cele 12 centre universitare: Arad, Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Galati, Târgu Mures, Iasi, Timisoara, Constanta, Brasov, Sibiu, Oradea, in urmatoarele locatii:

NR. CRT. CENTRUL UNIVERSITAR DE PREGATIRE ADRESA LOCATIE TELECONFERINTA
1 ARAD Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, Calea Victoriei nr. 2 - Sala de curs et. VI.
2 BUCURESTI Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (fost Municipal), Splaiul Independentei nr. 169 – Amfiteatru Mare
3 BRASOV Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov - Sala de conferinta et. VI.
4 CLUJ-NAPOCA UMF Iuliu Hatieganu Cluj, str. L. Pasteur nr. 6 - Amfiteatrul "Manta".
5 CONSTANTA Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, B-dul Tomis nr.145 - Sala de Sedinta
6 CRAIOVA Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova - Sala de curs
7 GALATI Autoritatea de Sanatate Publica Galati –Str. Brailei nr. 177, Amfiteatru.
8 IASI Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" - Amfiteatrul "Ioan Nicolau".
9 ORADEA Ambulatoriul integrat al Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, str. Republicii nr. 33 – etaj I, sala 42
10 SIBIU Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4 - Sala Sindicala.
11 TARGU MURES Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures, str. Gheorghe Marinescu nr. 50 - Amfiteatrul nr.1.
12 TIMISOARA UMF Timisoara II Amfiteatrul I, splaiul Tudor Vladimirescu nr. 14.


La alegere candidatii vor prezenta buletinul/cartea de identitate sau pasaportul in termen de valabilitate. Împuternicitii vor prezenta buletinul/cartea de identitate proprii si o împuternicire data de candidat la notariat.

Prezentarea la nivelul autoritatilor de sanatate publica, din centrele universitare alese, în vederea alegerii unitatii de pregatire se va face dupa cum urmeaza:

  • Pentru centrul universitar Bucuresti la nivelul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar (str.Bodesti, nr. 1, sector 2, Bucuresti) în perioada 15-17 sept.2008, incepand cu ora 9,00;
  • Pentru celelalte centre universitare în ziua de 15 sept.2008, incepand cu ora 9,00.


Pentru obtinerea repartitiei medicii rezidenti cu timp partial medicina de familie vor prezenta urmatoarele:

  • Document din care sa reiasa ca desfasoara activitate medicala, potrivit prevederilor art. 7 din OG nr. 12/2008;
  • Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca poate efectua pregatire ca rezident medicina de familie, 3 zile pe saptamana, respectând prevederile legale în vigoare.

Lista locurilor de pregatire, pe centre universitare medicale

Punem la dispozitia celor interesati lista locurilor de pregatire pe centre universitare medicale care pot fi alese de candidatii promovati in urma sustinerii testului de selectie, din data de 9 iulie 2008.


NR. CRT. CENTRUL UNIVERSITAR DE PREGATIRE NR. LOCURI
1 ARAD 45
2 BUCURESTI 360
3 BRASOV 15
4 CLUJ-NAPOCA 145
5 CONSTANTA 60
6 CRAIOVA 160
7 GALATI 35
8 IASI 195
9 ORADEA 65
10 SIBIU 15
11 TARGU MURES 55
12 TIMISOARA 120
  TOTAL 1270

Detalii privind detasarea medicilor rezidenti vor fi afisate pe site-ul www.perfmed.ro

Clasificarea candidatilor promovati la testul de selectie

Punem la dispozitia celor interesati, clasificarea finala a candidatilor promovati in urma sustinerii testului de selectie pentru intrarea in rezidentiat cu timp partial, in specialitatea MEDICINA DE FAMILIE, din data de 9 iulie 2008. Urmati link-ul de mai jos pentru descarcarea, in format .pdf, a clasificarii.

 descarca clasificarea candidatilor promovati (format .pdf)

Barem de corectura test de selectie

Punem la dispozitia celor interesati, baremul de corectura pentru testul de selectie pentru intrarea în rezidentiat cu timp partial în specialitatea medicina de familie, sesiunea 09 iulie 2008. Urmati link-ul de mai jos pentru descarcarea, in format .pdf, a baremului de corectura.

 descarca baremul de corectura (format .pdf)

Rezidentiat cu timp partial - Publicatie test de selectie

Ministerul Sanatatii Publice organizeaza miercuri 9 iulie 2008 test de selectie de intrare în rezidentiat cu timp partial în specialitatea medicina de familie. Selectia se va desfasura în centrele universitare medicale: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Timisoara si Târgu-Mures.

Selectia se desfasoara sub forma unui test scris cu 10 întrebari, pe o durata de 2 ore. Raspunsurile se noteaza cu note de la 1 la 10, fiind admisi cei care au obtinut minimum media 5,00.

Testul de selectie se sustine dupa tematica si bibliografia concursului de rezidentiat, domeniul medicina, publicate în ziarul "Viata Medicala" nr.8/22 febr.2008.

La testul de selectie se pot prezenta absolventii facultatilor de medicina, promotii anterioare anului 2005, medici de medicina generala cu drept de libera practica.

Înscrierile se fac la sediile autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie, din momentul aparitiei în presa a publicatiei de selectie, si se termina cu 25 de zile înaintea testului (pana la data de 13 iunie 2008, inclusiv)......

... toata publicatia pentru testul de selectie

Rezidentiat cu timp partial - Metodologie

Ministerul Sanatatii Publice organizeaza test de selectie de intrare în rezidentiat cu timp partial în specialitatea medicina de familie în prima decada a lunii iulie. Selectia se poate desfasura în centrele universitare medicale Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Timisoara si Târgu-Mures.

Pentru organizarea testului de selectie sunt desemnate o comisie comuna centrala si comisii comune zonale. Comisia comuna centrala si comisiile comune zonale sunt formate din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice si ai Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Componenta comisiei comune centrale si presedintii comisiilor zonale, se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.

Selectia se desfasoara sub forma unui test scris cu 10 întrebari, pe o durata de 2 ore. Raspunsurile se noteaza cu note de la 1 la 10, fiind admisi cei care au obtinut minimum media 5.

Testul de selectie se sustine dupa tematica si bibliografia concursului de rezidentiat, domeniul medicina, stabilita prin publicatia de selectie.

Presedintele comisiei comune centrale desemneaza un grup de lucru care elaboreaza întrebarile si baremul de corectura. În grupul de lucru sunt nominalizate cadre didactice cu functie de predare de la disciplina medicina de familie, discipline medicale, chirurgicale, pediatrie si un reprezentant al Colegiului Medicilor din România.

Grupul de lucru se întruneste în dimineata zilei testului de selectie, la ora 8.00 si elaboreaza întrebarile testului care vor fi aceleasi pentru toate centrele universitare. Presedintele comisiei comune centrale transmite întrebarile, presedintilor comisiilor comune zonale, prin fax, începând cu ora 10.00. Testul de selectie începe în toate salile la ora 10.30......

... toata metodologia