Rezidentiat.info

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat pe loc si pe post, sesiunea 15 noiembrie 2009

Ministerul Sanatatii organizeaza duminica, 15 noiembrie 2009, concurs national de intrare in rezidentiat pe loc si pe post in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se desfasoara in Centrul Universitar Bucuresti.

Repartitia pe clinici de indrumare si stagii de pregatireRepartitia pe clinici de indrumare si stagii de pregatire a medicilor confirmati in rezidentiatul pe post si pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie - sesiunea 15 noiembrie 2009, va avea loc in zilele de 16, 17 si 18 decembrie 2009 pentru medicii care au ales centrul universitar Bucuresti pentru pregatire, respectiv 16 decembrie 2009 pentru medicii care au ales celelalte centre universitare pentru pregatire.

Urmati link-ul de mai jos pentru a afla mai multe informatii despre aceasta actiune (taxa eliberare carnet de rezident, locul de prezentare la repartitie, programarea pe zile, ore si specialitati pentru Centrul Universitar Bucuresti, lista optiunilor pentru primul stagiu - denumire stagiu, perioada, unitate sanitara de prim stagiu pentru Centrul Uniiversitar Bucuresti, lista unitatilor de indrumare metodologica si a cabinetelor medicale individuale pentru Centrul Universitar Bucuresti)

mai multe informatii...

Incadrarea ca rezidenti cu post/locÎncadrarea ca rezidenti cu post sau loc se face începând cu data de 1 ianuarie 2010. Formele de încadrare se vor efectua în perioada 7-15 decembrie 2009, inclusiv. Stagiul de pregatire în specialitate începe la data de 1 ianuarie 2010.

Repartitia pe clinici si coordonatori de rezidentiat se va face la nivelul directiilor de sanatate publica judetene din centrele universitare alese în ziua de 16 decembrie 2009, începând cu orele 9,00, cu exceptia centrului universitar Bucuresti pentru care aceasta repartitie se va face la nivelul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar (str.Bodesti nr.1, sector 2, Bucuresti) în zilele de 16, 17 si 18 decembrie 2009. Repartitia se va face pe baza adeverintei eliberate de unitatea sanitara cu care s-a încheiat contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, dupa caz.

Situatia locurilor si posturilor la domeniul MEDICINA, ramase dupa prima zi de teleconferinta (28.11.2009)

Dupa cum am anuntat punem la dispozitia celor interesati situatia locurilor si posturilor ramase disponibile la domeniul MEDICINA, dupa desfasurarea teleconferintei din data de sambata, 28 noiembrie 2009.

Alegerea locurilor si posturilor in prima zi, la domeniul MEDICINA, s-a incheiat la orele 21.00, 28.11.2009, la pozitia 1400.

Alegerea locurilor si posturilor ramase neocupate, va continua duminica, 29.11.2009, orele 09.00, incepand cu pozitia 1401.

Cei interesati se pot prezenta la urmatoarele locatii stabilite de Directiile de Sanatate Publica Judetene din centrele universitare medicale Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sibiu, Targu Mures si Timisoara:

Se atentioneaza candidatii ca optiunea exprimata in cadrul audioconferintei este definitiva, nefiind permisa schimbarea acesteia.

 descarca situatia locurilor si posturilor disponibile pentru 29.11.2009

Locatii alegere locuri si posturi prin teleconferinta

Ministerul Sanatatii anunta ca alegerea posturilor si locurilor in specialitate, precum si a centrelor de pregatire, va avea loc sambata, 28 noiembrie 2009 si duminica, 29 noiembrie 2009, conform planificarii anuntate odata cu afisarea clasificarilor finale.

Se atentioneaza candidatii ca optiunea exprimata in cadrul audioconferintei este definitiva, nefiind permisa schimbarea acesteia.

Cei interesati se pot prezenta la urmatoarele locatii stabilite de Directiile de Sanatate Publica Judetene din centrele universitare medicale Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sibiu, Targu Mures si Timisoara:

CENTRUL UNIVERSITAR ADRESA LOCATIE AUDIOCONFERINTA
ARAD Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, Calea Victoriei nr. 2 - Sala de curs et. VI.
BRASOV Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov - Sala de conferinta et. VI.
BUCURESTI Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (intrarea prin curtea Facultatii de Medicina) - Amfiteatrul Mare, Splaiul Independentei nr.169
CLUJ-NAPOCA UMF Iuliu Hatieganu Cluj, Amfiteatrele " Manta" si "Preda", parter, Str. L. Pasteur nr. 6
CONSTANTA Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, B-dul Tomis nr.145 - Sala de Sedinta
CRAIOVA Facultatea de Medicina - sediul vechi, Amfiteatru - etaj I, Str. Petru Rares nr. 2
GALATI Directia de Sanatate Publica Galati - Str. Brailei nr. 177, Amfiteatru.
IASI UMF "Gr. T. Popa" Iasi - str. Universitatii nr.16, Aula "Auditorium Maximum"
ORADEA Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea - Sala M1, Piata 1 Decembrie 1918, nr.10
SIBIU Facultatea de Medicina "Victor Papilian" Sibiu - Sala de curs M.2.1., Str. Lucian Blaga nr. 2A
TARGU MURES Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tg. Mures, str. Gheorghe Marinescu nr. 50 - Amfiteatrul nr.1, etaj 1
TIMISOARA Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara - B-dul Iosif Bulbuca nr. 10, Amfiteatrul A

La alegere candidatii vor prezenta buletinul/cartea de identitate sau pasaportul in termen de valabilitate. Imputernicitii vor prezenta buletinul/cartea de identitate proprii si o imputernicire data de candidat la notariat.

Comisiile locale de repartizare vor elibera candidatilor o adeverinta prin care se confirma postul sau locul dupa caz, specialitatea si centrul universitar ales

Clasificarea finala a candidatilorConform comunicatului Comisiei Centrale de Rezidentiat, sesiunea 15 noiembrie 2009, din ziua de 18.11.2009, in urma aplicarii grilelor cu raspunsuri corecte ramase definitive dupa analizarea contestatiilor privind recalcularea punctajelor obtinute in sali, s-a stabilit clasificarea finala a candidatilor pe domenii.

Urmati link-urile de mai jos pentru a vizualiza sau descarca, in format .pdf sau Excel, listele cu clasificarea candidatilor pe domenii.

NR. CRT. DOMENIUL VIZUALIZARE DESCARCARE .PDF DESCARCARE EXCEL
1 MEDICINA vizualizare descarca descarca
2 MEDICINA DENTARA vizualizare descarca descarca
3 FARMACIE vizualizare descarca descarca

Alegea posturilor/locurilor pe specialitati şi centre de pregătire va avea loc prin teleconferinţa în zilele 28 şi 29 noiembrie 2009. Se atentioneaza candidatii ca optiunea exprimata in cadrul repartitiei este definitiva, nefiind permisa schimbarea acesteia.

Alegerea posturilor şi locurilor va avea loc conform următoarei planificări:

  • Sâmbăta 28 noiembrie 2009
    • Ora 9,00 - domeniul farmacie;
    • Ora 10,00 - domeniul medicină dentara;
    • Ora 12,30-21,00 - domeniul medicină.
  • Duminica 29 noiembrie 2009
    • Ora 9,00 - continuare domeniul medicina

Cei interesati se pot prezenta la sediile stabilite de direcţiile de sănătate publică din centrele universitare Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş şi Timişoara.

Comunicat Comisia Centrala de Rezidentiat din 18.11.2009

Punem la dispozitia celor interesati comunicatul Comisiei Centrale de Rezidentiat pe loc si pe post, sesiunea 15.11.2009, dupa analiza contestatiilor depuse de candidati, in termenul prevazut de metodologie, privind modul de alcatuire si de notare al intrebarilor. Urmati link-ul de mai jos pentru descarcarea, in format .pdf, a comunicatului Comisiei Centrale.

 comunicatul Comisiei Centrale dupa analiza contestatiilor

Clasificarile finale pe domenii precum si detalii privind alegerea posturilor/locurilor in specialitate, data incadrarii si repartitia pe unitati de pregatire, vor fi aduse la cunostinta candidatilor prin afisare la Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, ca si pe site-ul oficial al concursului www.rezidentiat.info in ziua de 19.11.2009, ora 12.00.

Grile master ramase definitive

Punem la dispozitia celor interesati grilele cu raspunsuri corecte ramase definitive in urma analizarii contestatiilor depuse de candidatii la concursul de rezidentiat, sesiunea 15 noiembrie 2009.

Urmati link-urile de mai jos pentru afisarea grilei de la domeniul si varianta dorita.

NR. CRT. DOMENIUL VAR. A VAR. B VAR. C VAR. D
1 MEDICINA var. A var. B var. C var. D
2 MEDICINA DENTARA var. A var. B var. C var. D
3 FARMACIE var. A var. B var. C var. D

Colectivele de elaborare a subiectelor

Publicam componenta comisiilor de specialisti care au elaborat subiectele pentru concursul de rezidentiat pe loc si pe post, sesiunea 15 noiembrie 2009. Urmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, componenta comisiei de elaborare a subiectelor:

 colective elaborare subiecte

Repartitia pe sali a candidatilor

Conform Metodologiei pentru desfasurarea concursului de Rezidentiat pe loc si pe post, sesiunea 15 noiembrie 2009, publicam repartitia pe sali a candidatilor inscrisi. Acestia se vor prezenta duminica, 15 noiembrie 2009, orele 8.30 in locatiile specificate in dreptul fiecaruia cu un act de identitate, pentru sustinerea concursului. Pe usa fiecarei sali se va afla lista candidatilor repartizati in acea sala de concurs.

... repartitie pe sali

Model fisier Excel

Pentru o cat mai eficienta preluare a informatiilor despre candidatii inscrisi la concursul national de intrare in rezidentiat, din sesiunea 15.11.2009, punem la dispozitia Directiilor de Sanatate Publica Judetene si a Municipilui Bucuresti o macheta de introducere in format Microsoft Excel. Fisierul Excel va fi completat conform instructiunilor din publicatia de concurs, va fi redenumit cu numele judetului si retransmis la Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti prin email la adresa rezidentiat@perfmed.ro in termen de 2 zile de la terminarea inscrierilor.

 descarca modelul de fisier Excel (format .xls)

Publicatie de concurs rezidentiat pe loc si pe post, sesiunea 15.11.2009

In saptamanalul "Viata Medicala" din data de 2 octombrie 2009, a aparut publicatia privind concursul de rezidentiat pe loc si pe post, care va avea loc duminica, 15 noiembrie 2009. Urmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, publicatia de concurs.

 descarca publicatia de concurs (format .pdf)

Metodologie desfasurare concurs rezidentiat pe loc si post, sesiunea 15.11.2009

In saptamanalul "Viata Medicala" din data de 2 octombrie 2009, a aparut metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post, care va avea loc duminica, 15 noiembrie 2009. Urmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, metodologia de desfasurare si organizare a concursului.

 descarca metodologia (format .pdf)

Lista posturilor si locurilor scoase la concursul din 15.11.2009

In saptamanalul "Viata Medicala" din data de 2 octombrie 2009 au fost publicate locurile si posturile scoase la concursul de rezidentiat pe loc si pe post, care va avea loc duminica, 15 noiembrie 2009. Urmati link-urile de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, lista locurilor si posturilor scoase la concurs.

 descarca lista desfasurata a locurilor si posturilor scoase la concurs (format .pdf)

 descarca tabelul centralizator al locurilor si posturilor scoase la concurs (format .pdf)