Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor naționale de rezidențiat.

Rezidențiat sesiunea 23 noiembrie 2014

Ministerul Sănătății organizează duminică, 23 noiembrie 2014, concurs național de intrare în rezidențiat pe loc și pe post în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Concursul se desfășoară în Centrele Universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Repartiția pe clinici de îndrumare metodologicăRepartiția pe clinici de îndrumare și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie - sesiunea 23 noiembrie 2014, și care au ales pentru pregătire Centrul Universitar București, va avea loc în zilele de 16, 17, 18 și 19 decembrie 2014.

Medicii rezidenți din rețeaua Ministerului Apărării Naționale și a celorlalte ministere cu rețea sanitară proprie vor alege unitatea de îndrumare metodologică împreună cu ceilalți rezidenți, conform programării pe zile, ore și specialități.

Documente care trebuie prezentate la repartiție

Prezentarea la repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar București, se face obligatoriu cu:

  • act de identitate (BI/CI) pentru legitimare SAU procură notarială în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta
  • pentru rezidenții pe LOC: adeverința eliberată de unitatea angajatoare
  • pentru rezidenții pe POST: adeverința eliberată de unitatea angajatoare din care să reiasă că aceștia au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată
  • pentru rezidenții în specialitatea MEDICINA DE FAMILIE: acceptul de primire de la medicul primar, specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE, sub îndrumarea căruia dorește să efectueze pregătirea.

Documente pe care le vor primi rezidențiiMedicii rezidenți vor primi la repartiție 3 adrese și carnetul de rezident:

  • adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu
  • adresa către unitatea angajatoare
  • adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat în specialitatea în care sunt confirmați rezidenți
  • carnetul de rezident și un set de etichete personalizate care trebuiesc lipite pe fiecare pagină a carnetului.
  • Pentru fiecare specialitate curriculum de pregatire se descarcă din pagina CURRICULUM DE PREGATIRE

Data, ora și locul desfășurarii repartițieiPentru medicii și farmaciștii confirmati rezidenți care au ales Centrul Universitar București pentru pregătire, repartiția va avea loc în zilele de 16, 17, 18 și 19 decembrie 2014 în Str. George Vraca, nr. 9, sector 1 vezi HARTA, conform programării pe zile, specialități și ore care poate fi descărcată urmând link-ul de mai jos:

 programarea pentru pe zile, ore și specialitati (format .pdf)

Primul stagiu (denumire, perioadă)Primul stagiu pentru fiecare specialitate și durata acestuia.

 primul stagiu (format .pdf)

Lista cu unități de îndrumare metodologicăLista unităților de îndrumare metodologică care pot fi alese, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la concurs, în Centrul Universitar București, pentru fiecare specialitate în parte.
Actualizat: 17.12.2014 - La specialitatea ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA, din eroare a fost afisata Conf. Ionescu Ileana in loc de Prof. Ionescu Ecaterina.

 lista unităților de îndrumare metodologică

Lista cabinetelor medicale individuale pentru Medicina de FamilieLista cabinetelor medicale individuale din Centrul Universitar București, care pot fi alese pentru specialitatea medicina de familie.

 lista cabinetelor medicale individuale pentru București

ATENTIE! Rezidenții de MEDICINĂ DE FAMILIE vor prezenta la repartiție acceptul de primire al medicului primar, de la unul din cabinetele medicale individuale din listă, sub îndrumarea căruia urmează să efectueze pregătirea.