Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor naționale de rezidențiat.

Rezidențiat - sesiunea 19 noiembrie 2017

Ministerul Sănătății organizează duminică, 19 noiembrie 2017, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.


Rezidențiat - sesiunea 19 noiembrie 2017

Punem la dispoziția celor interesați informații de interes privind concursul național de rezidentiat.
Repartiția pe clinici de îndrumare (Centrul Universitar București)Repartiția pe clinici de îndrumare și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie - sesiunea 19 noiembrie 2017, care au ales pentru pregătire Centrul Universitar București, va avea loc în zilele de 15, 18, 19 și 20 decembrie 2017, conform programării pe zile, ore și specialități.

Medicii rezidenți din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, cei din rețeaua Ministerului Afacerilor Interne și cei din rețeaua Ministerului Justiției vor alege unitatea de îndrumare metodologică împreună cu ceilalți rezidenți.

Documente necesare la repartiție

Prezentarea la repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar București, se face obligatoriu cu:

 • act de identitate (BI/CI) pentru legitimare SAU, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta, procură notarială și act de identitate (BI/CI) pentru împuternicit.
 • pentru rezidenții pe LOC: adeverința eliberată de unitatea angajatoare
 • pentru rezidenții pe POST: adeverința eliberată de unitatea angajatoare din care să reiasă că aceștia au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată
 • pentru rezidenții în specialitatea MEDICINA DE FAMILIE: acceptul de primire de la medicul primar, specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE, sub îndrumarea căruia dorește să efectueze pregătirea.

Documente pe care le vor primi rezidențiiMedicii rezidenți vor primi la repartiție 3 adrese, o adeverință și carnetul de rezident:

 • adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat în specialitatea în care sunt confirmați rezidenți
 • adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu
 • adresa către unitatea angajatoare
 • adeverința de confirmare ca rezident
 • carnetul de rezident și un set de etichete personalizate care trebuiesc lipite pe fiecare pagină a carnetului.

În atenția rezidenților care au ales loc sau post cu pregătire în București

În perioada 7 dec. 2017 - 15 dec. 2017 rezidenții se vor prezenta la unitățile sanitare pentru încheierea contractelor individuale de muncă, astfel:

Pentru lista completa a documentelor necesare la angajare rezidenții se vor adresa la unitățile sanitare.

Informații suplimentare privind desfășurarea repartiției se vor afișa pe acest site, în timp util, la o dată ulterioară.


Locuri și posturi neocupate

Punem la dispoziția celor interesați locurile și posturile neocupate la finalul zilei de 20.11.2017.

locurile și posturile neocupate

Locuri și posturi neocupate

Punem la dispoziția celor interesați locurile și posturile neocupate la finalul zilei de 20.11.2017.

locurile și posturile neocupate

Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 26 și 27 noiembrie 2017 prin teleconferinţă, în intervalul orar 9:00 - 21:00. Candidaţii se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim obținut pentru fiecare domeniu de concurs.

Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în acelaşi interval orar sau, după caz, până la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidaţilor care au drept de a alege loc/post. Locurile şi posturile rămase disponibile la sfârşitul primei zile de repartiţie se vor afişa pe pagina de internet http://rezidentiat.ms.ro.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe regulile de acces în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații care au ales părăsesc sala, se va permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților sunt rugați să respecte ceilalți candidați și să NU intre în sala de repartiție. Repartiția este a candidaților nu a însoțitorilor.
 • Candidații și însoțitorii acestora sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori.

Programul de desfășurare va fi:
 • duminică, 26 noiembrie 2017 - ora 9:00 – domeniul farmacie
 • duminică, 26 noiembrie 2017 - ora 10:15 – domeniul medicină dentară
 • duminică, 26 noiembrie 2017 - intervalul 12:00 – 21:00 – domeniul medicină
 • luni, 27 noiembrie 2017 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină
 • Lista locațiilor în care se organizează repartiția

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.

Clasificarea finală a candidaților

Punem la dispoziția celor interesați Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul de Rezidențiat - sesiunea 19 noiembrie 2017.

medicina     medicina_dentara     farmacie     toti_candidatii    

Comunicatul Comisiei Centrale

Punem la dispoziția celor interesați comunicatul Comisiei Comisiei Centrale referitor la contestațiile privind modul de alcătuire a întrebărilor și la contestațiile privind recorectarea lucrărilor la Concursul Național de Rezidențiat - sesiunea 19 noiembrie 2017.

comunicat

Domeniul medicină dentară - grila definitivă
var. A     var. B     var. C     var. D    

Grilele corecte

NR. Caiet tip MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 Caiet tip A descarca descarca descarca
2 Caiet tip B descarca descarca descarca
3 Caiet tip C descarca descarca descarca
4 Caiet tip D descarca descarca descarca

Repartiția pe săli a candidaților

Repartiția pe săli a candidaților înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 19 noiembrie 2017, poate fi consultată pe pagina de internet a fiecărui centru universitar începând cu data de 16.11.2017.

Listele candidaților înscriși

Publicăm listele cu candidații înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 19 noiembrie 2017.

Orice mică inadvertență între numele înscris în actul de identitate și numele înscris pe listă va fi consemnată în procesul verbal al sălii urmând a fi corectată după concurs, înaintea emiterii ordinului de confirmare a rezultatelor concursului.

Listele finale 10.11.2017 - cu candidații înscriși la concurs.

Actualizat 15.11.2017

Având în vedere că un candidat a semnalat cu mare întârziere apariția pe liste la domeniul medicină în loc de medicină dentară, va apare în listă pe ultima poziție la domeniul medicină dentară (UMF București). Pentru a nu altera codul de concurs va continua sa fie afișat și la domeniul de concurs greșit, dar la acest număr de concurs va primi nota 0 (zero) pentru neprezentare.

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE TOT CENTRUL UNIVERSITAR
1 BUCURESTI descarca descarca descarca descarca
2 CLUJ-NAPOCA descarca descarca descarca descarca
3 CRAIOVA descarca descarca descarca descarca
4 IASI descarca descarca descarca descarca
5 TG. MURES descarca descarca descarca descarca
6 TIMISOARA descarca descarca descarca descarca


Numărul de candidați înscriși la concurs

Pentru informarea candidaților prezentăm situația candidaților înscriși pe centre universitare și domenii.

Actualizat distribuția pe domenii 15.11.2017

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 BUCURESTI 1888 484 166
2 CLUJ-NAPOCA 692 168 86
3 CRAIOVA 493 86 51
4 IASI 820 287 108
5 TG. MURES 435 108 38
6 TIMISOARA 726 144 38

Locuri și posturi scoase la concursPe baza punctajelor obținute la concurs se alcătuiește o clasificare unică naţională pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea clasificării, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs.

 locuri (format .pdf)

În lista de posturi, la poziția COD0184 - județ SATU MARE - denumirea corectă a unității sanitare este "SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE" și nu "SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SUCEAVA" așa cum, din eroare, a fost publicat inițial.

 posturi-corectat (format .pdf)


Publicație și metodologieMinisterul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 19 noiembrie 2017. Concursul se desfăşoară în centrele universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu de concurs.

 publicația de concurs (format .pdf)
 metodologia (format .pdf)