Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor naționale de rezidențiat.

Rezidențiat - sesiunea 18 noiembrie 2018

Ministerul Sănătății organizează REDISTRIBUIREA candidaților din sesiunea 19 noiembrie 2017 care, deşi au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.
Locuri neocupate la redistribuire

Pentru cei interesați, publicăm lista locurilor rămase neocupate la domeniul MEDICINĂ după finalizarea sesiunii de redistribuire din data 27.01.2019.

 Lista locurilor rămase neocupate


Lista candidaților

Pentru cei interesați, publicăm lista candidaților care vor participa la redistribuirea din data 27.01.2019.

 Lista candidati

Data, ora și locul de desfășurare a activității de redistribuire
 Important pentru candidati  Locuri redistribuire

Pentru cei interesați, publicăm lista locurilor rămase neocupate la domeniul MEDICINĂ, la finalul Concursului Național de Rezidențiat din sesiunea 18.11.2018.

La domeniul MEDICINĂ DENTARĂ și la domeniul FARMACIE au fost ocupate TOATE locurile și posturile scoase la concurs.

 LOCURI neocupate

 Cerere   Solicitările celor interesaţi se depun în perioada 12-27 decembrie 2018, direct la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănatate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, str. Bodești, nr. 1, sect. 2, București sau se transmit prin poştă cu confirmare de primire, situaţie în care se ia în considerare data depunerii solicitării la serviciul poştal, şi vor conţine:
a) cerere, în care se vor preciza: numele şi prenumele, numele avut la data susţinerii concursului de rezidenţiat, după caz, domeniul pentru care au concurat, numărul de concurs, numărul de telefon şi adresa de e-mail de contact, acordul pentru folosirea datelor cu caracter personal;
b) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
c) copii ale documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ etc.).


Calendar redistribuire candidați 19.11.2017

Ministerul Sănătăţii organizează redistribuirea, la cerere, a candidaţilor care la concursul de rezidenţiat din sesiunea precedentă au fost declaraţi respinşi, deşi au obţinut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.


 Calendar redistribuire

 Ordinul MS nr. 936 din 2018