Rezidentiat.info

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat pe loc si pe post, sesiunea 21 noiembrie 2010

Ministerul Sanatatii organizeaza duminica, 21 noiembrie 2010, concurs national de intrare in rezidentiat pe loc si pe post in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se desfasoara in Centrul Universitar Bucuresti.

Documente care trebuie prezentatePrezentarea la repartitia pe clinici si prim stagiu pentru Centrul Universitar Bucuresti, se face obligatoriu cu:

  • chitanta de plata a taxei de 25 RON in original, chitanta care va fi pastrata la Direcția Generala de Resurse Umane și Certificare a Ministerului Sănătații.

  • xerocopie dupa cartea de identitate
  • pentru rezidentii pe LOC: adeverinta de repartitie catre unitatea angajatoare primita de la DSPM Bucuresti
  • pentru rezidentii pe POST: adeverinta eliberata de unitatea angajatoare din care sa reiasa ca acestia au incheiat contract individual de munca pe durata nedeterminata
  • pentru rezidentii in specialitatea MEDICINA DE FAMILIE: acceptul de primire al medicului primar, de la cabinetul medical individual respectiv, sub îndrumarea căruia urmează să efectueze pregătirea

Taxa eliberare carnet de rezidentToti medicii, medicii dentiști și farmaciștii care au ales pentru pregatire Centrul Universitar Bucuresti si se vor prezenta pentru repartitia pe clinici de indrumare si stagii de pregatire in zilele de 16, 17 si 20 decembrie 2010, vor achita o taxa de 25 RON, care va acoperi cheltuielile pentru carnetele de rezident personalizate. Aceasta taxa va fi platita în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, cod fiscal (CUI) 4266456, cont deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București, beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1 Bucuresti, cod 010024.

Data si locul de prezentare la repartitiePentru medicii si farmacistii confirmati rezidenti care au ales Centrul Universitar BUCURESTI pentru pregatire, repartitia va avea loc in zilele de 16, 17 si 20 decembrie 2010 la sediul Ministerului Sănătăţii din str. Bodeşti nr. 1, sector 2, Bucureşti (lângă Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon") pentru a fi repartizaţi conform programării pe zile, ore şi specialităţi care poate fi descarcata urmand link-ul de mai jos:

 descarca programarea pentru CU Bucuresti

Primul stagiu (denumire si perioada)Urmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, lista optiunilor privind primul stagiu pentru fiecare specialitate, precum si perioada desfasurarii stagiului.

 descarca primul stagiu (format .pdf)

Lista unitatilor de indrumare metodologica (CU Bucuresti)Urmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, lista unitatilor de indrumare metoologica care pot fi alese pentru centrul universitar Bucuresti, pentru fiecare specialitate in parte.

 descarca lista unitatilor de indrumare pentru CU Bucuresti (format .pdf)

Lista cab. med. individuale pentru alegere (MEDICINA DE FAMILIE, Bucuresti)Urmati link-ul de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, lista cabinetelor medicale individuale din centrul universitar Bucuresti, care pot fi alese pentru specialitatea medicina de familie.

 descarca lista cabinetelor medicale individuale pentru CU Bucuresti

ATENTIE! Rezidentii de MEDICINA DE FAMILIE vor prezenta la repartitie acceptul de primire al medicului primar, de la unul din cabinetele medicale individuale din lista, sub îndrumarea căruia urmează să efectueze pregătirea.

Precizari pt. rezidentii M.A.N., M.A.I. si M.J.Medicii şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua M.A.N., M.A.I. şi M.J. care au ales centrul universitar Bucureşti pentru pregătire, se vor prezenta la sediul Ministerului Sănătăţii din str. Bodeşti nr. 1, sector 2, Bucureşti - conform programării, în ziua de 20 decembrie 2010.

La repartiţie vor prezenta:

  • xerocopie după cartea de identitate
  • chitanţa de plată de 25 RON care reprezintă taxa pentru eliberarea carnetului de rezident personalizat
  • acordul Direcţiei Medicale a ministerului respectiv, referitor la centrul universitar în care urmează să efectueze pregătirea