Rezidentiat.info

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat pe post, sesiunea 22 iunie 2008

Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs national de intrare în rezidentiat pe post în medicina, medicina dentara si farmacie la data de 22 iunie 2008. Concursul se desfasoara în centrul universitar Bucuresti pentru toate cele trei domenii de specialitate.

Repartitia pe posturi si centre de pregatire

Conform Metodologiei pentru desfasurarea concursului de Rezidentiat pe post, sesiunea 22 iunie 2008, publicam repartitia pe posturi si centre de pregatire a medicilor rezidenti care au sustinut concursul de intrare in rezidentiat pe post, sesiunea 22 iunie 2008.

Dupa sustinerea concursului, la nivelul Autoritatilor de Sanatate Publica Judetene, candidatii care au obtinut punctaj de promovare au ales in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la concurs, posturi si au exprimat 3 optiuni cu privire la centrul de pregatire. Toate aceste optiuni au fost centralizate la Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti realizandu-se clasificari pe fiecare specialitate in parte, dupa care s-au alocat centrele de pregatire in rezidentiat, in conformitate cu optiunile candidatilor si in limita capacitatii de pregatire in fiecare specialitate si centru universitar.

Urmati link-ul de mai jos pentru a accesa distributia medicilor rezidenti pe posturi si centre de pregatire.

... repartitia pe posturi si centre de pregatire

Tabel alegere posturi

Pentru o preluare eficienta a optiunilor candidatilor privind alegerea posturilor scoase la concurs cat si a exprimarii optiunilor privind centrele universitare de pregatire (maxim 3) din ziua de 30 iunie 2008, punem la dispozitia Autoritatilor de Sanatate Publica Judetene si a Municipilui Bucuresti o macheta de introducere a acestor informatii, in format Microsoft Excel. Fisierul Excel va fi completat conform instructiunilor din publicatia de concurs, va fi redenumit cu numele judetului si retransmis la Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti prin email la adresa rezidentiat@perfmed.ro, in termen de 2 zile de la terminarea alegerii posturilor la nivelul ASPJ.

 descarca modelul de fisier Excel (format .xls)

Clasificarea finala a candidatilor

In conformitate cu comunicatul Comisiei Centrale de Rezidentiat pe post, sesiunea 22 iunie 2008, in urma aplicarii grilelor cu raspunsuri corecte ramase definitive dupa analizarea contestatiilor privind recalcularea punctajelor obtinute in sali, s-a stabilit clasificarea candidatilor pe domenii si judetet. Urmati link-ul de mai jos pentru a accesa aceste clasificari.

... click aici pentru clasificari

Comunicat Comisia Centrala de Rezidentiat (22.06.2008)

Punem la dispozitia celor interesati comunicatul Comisiei Centrale de Rezidentiat pe post, sesiunea 22.06.2008, dupa analiza contestatiilor depuse de candidati, in termenul prevazut de lege, privind modul de alcatuire si de notare al intrebarilor. Urmati link-ul de mai jos pentru descarcarea, in format .pdf, a comunicatului Comisiei Centrale.

 comunicat Comisia Centrala de Rezidentiat, sesiunea 22 iunie 2008

Grile master definitive

Punem la dispozitia celor interesati grilele master ramase definitive dupa analiza contestatiilor depuse de candidati in termenul prevazut de metodologia pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe post, sesiunea 22 iunie 2008. Urmati link-urile de mai jos pentru afisarea domeniului si variantei de concurs dorite.


NR. CRT. DOMENIUL VAR. A VAR. B VAR. C VAR. D
1 MEDICINA var. A var. B var. C var. D
2 MEDICINA DENTARA var. A var. B var. C var. D
3 FARMACIE var. A var. B var. C var. D

Comisii elaborare subiecte

Publicam componenta comisiilor zonale care au elaborat subiectele pentru concursul de rezidentiat, sesiunea 22 iunie 2008. Urmati link-urile de mai jos pentru a descarca, in format .pdf, componenta comisiei de elaborare a subiectelor:


 comisia elaborare subiecte


Rezidentiat pe post - Publicatie de concurs

Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs national de intrare în rezidentiat pe post în medicina, medicina dentara si farmacie la data de 22 iunie 2008. Concursul se desfasoara în centrul universitar Bucuresti pentru domeniul medicina, medicina dentara si farmacie.

La concurs se pot prezenta:

  1. candidati care au diploma de licenta în profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;
  2. rezidenti aflati în pregatire;
  3. specialisti care doresc sa efectueze pregatire în cea de a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale;
  4. medici, medici dentisti si farmacisti care au obtinut intrarea în specialitate în urma promovarii unui alt concurs de rezidentiat pe post. Cei care reusesc la concurs nu sunt absolviti de respectarea prevederilor stabilite prin actul aditional la contractul individual de munca, semnat initial.

........................................................................................................................................................................................................................

Înscrierea la concurs se face la sediul autoritatii de sanatate publica judeteana pe teritoriul careia se afla posturile pentru care se concureaza, cu exceptia celor publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pentru care înscrierea se face la nivelul acestui minister, din momentul aparitiei în presa a publicatiei de concurs si se termina cu 25 de zile înaintea concursului (27 mai 2008, inclusiv). Pentru posturile publicate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative pot concura ofiterii medici din reteaua acestui minister, cu respectarea conditiilor din prezenta publicatie.

A doua specialitate se poate obtine numai în regim cu taxa. Taxa anuala pentru efectuarea celei de a doua specialitati prin concurs de rezidentiat este aceeasi cu cea prevazuta pentru a doua specialitate, fara concurs de rezidentiat.

Tematicile concursului de rezidentiat si bibliografia aferenta sunt diferite pe domenii. Ele sunt avizate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, respectiv Colegiul Farmacistilor din România, aprobate de ministrul sanatatii publice si sunt publicate în ziarul "Viata Medicala" nr. 8/22 februarie 2008.

... toata publicatia de examen

Rezidentiat pe post - Metodologie

Art. 1. Ministerul Sanatatii Publice organizeaza concurs national de intrare în rezidentiat pe post în medicina, medicina dentara si farmacie la data de 22 iunie 2008. Concursul se desfasoara în centrul universitar Bucuresti.

Art. 2. Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post la data de 22 iunie 2008 sunt aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art. 3. Pentru organizarea concursului de rezidentiat pe post este desemnata o comisie centrala formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice si ai Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si este aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei,cercetarii si tineretului si al ministrului sanatatii publice.

Art. 4. (1) Concursul se desfasoara sub forma de test-grila cu 200 de întrebari, pe o durata de 4 ore.
(2) Punctajul minim de promovare reprezinta 65% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebari pentru fiecare domeniu.
(3) Ocuparea posturilor se face în ordinea punctajului de promovare obtinut, în limita posturilor publicate pentru fiecare domeniu, în cadrul judetului pentru care s-a concurat.

Art. 5. Rezidentii au obligatia sa efectueze pregatirea si sa sustina examenul de specialist în maximum 5 ani de la absolvire.

Art. 6. Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat pe post sunt facute publice prin presa, radio, TV, iar cele de detaliu, prin publicare în ziarul "Viata Medicala", precum si prin Internet, la adresa www.rezidentiat.info.

... toata metodologia

Rezidentiat pe post - Lista posturilor scoase la concurs

Alegerea posturilor se face la nivelul autoritatii de sanatate publica pentru care s-a concurat. Odata cu alegerea postului candidatii depun maximum 3 optiuni privind centrul universitar publicat, în care urmeaza sa efectueze pregatire.
Directorul executiv al autoritatii de sanatate publica va elibera candidatilor o adeverinta în care se vor preciza unitatea sanitara, localitatea, specialitatea si postul ales.

(extras din "Metodologia pentru desfasurarea concursului")

Urmati link-ul de mai jos pentru vizualizarea listei nominale a posturilor scoase la concurs, respectiv a numarului de locuri existente pentru pregatire in centrele universitare.