Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat - Detașări

În sprijinul rezidenților și specialiștilor în pregătire la a doua specialitate, care solicită detașarea în alt centru universitar pentru efectuarea pregătirii prin rezidențiat, punem la dispoziție o interfață prin care să poată afla stadiul solicitării.

DetașăriÎn sprijinul rezidenților / specialiștilor în pregătire la a doua specialitate, care solicită detașarea în alt centru universitar pentru efectuarea pregătirii prin rezidențiat, punem la dispoziție o interfață prin care să poată afla stadiul solicitării.

În cadrul acestui program vor fi afișate detașările prelucrate în ultimele 9 luni.


 

Anunț privind DETAȘAREA rezidențilorÎn atenția rezidenților (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE

Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat.
Detașările aprobate se transmit la DSP-ul din centrul universitar în care a fost solicitată detașarea.


 

Regulament de detașări

Actele necesare în vederea aprobării detașărilor vor fi depuse personal sau prin poștă pe adresa:
Ministerul Sănătății
Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică
sediul din str. Bodești, nr. 1, sector 2, cod 022432, București
program Luni-Joi 10:00 - 16:00, Vineri 10:00 - 13:00
email: crusp@ms.ro

 

Detasarea medicilor / medicilor dentiști / farmacistilor confirmați rezidenți se poate aproba pe o perioadă de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate:

 1. În scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire în situația în care, un centru universitar acreditat nu dispune în totalitate de condițiile de dotare tehnico-materială sau de experiența profesională pentru anumite abilități din curriculum-ul de pregătire;
 2. probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar;
 3. situații deosebite familiale sau locative;
 4. alte situații excepționale.

Dosarul constituit în vederea detașării rezidenților va conține următoarele documente:

 1. cerere de detașare adresată Ministerului Sănătății, semnată de rezident, în care se va specifica pentru fiecare modul de pregătire:
  • denumirea modulului de pregătire
  • perioada
  • unitatea sanitară, secția, coordonatorul
 2. copie după acte justificative, ce constituie motivele pentru care se solicită detașarea;
 3. avizul spitalului plătitor cu care rezidentul a încheiat contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată;
 4. acordul de plecare al conducerii universității rector sau decan, după caz;
 5. acordul de plecare al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea aleasă, din centrul universitar în care a fost confirmat;
  model cerere detașare plecare
 6. acordul de primire al conducerii universității rector sau decan, după caz;
 7. acordul de primire al coordonatorului de program de rezidențiat în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se detașeze sau acceptul de primire dat de coordonatorul de program de rezidentiat în specialitatea modulului în care se doreste detașarea (în cazul în care se detașează pe un stagiu complementar), respectiv de la un medic primar în specialitatea modulului în care se solicita detasarea - pentru medicii rezidenți specialitatea Medicină de familie.
  model cerere detașare primire

 

Detașări aprobate / incomplete / respinse

Se vor afișa solicitările prelucrate în ultimele 9 luni.

Stare Data Nume Specialitate Observații
respins  11.06.2019  ȚICA-DRĂGAN A. EMANUELA-AMELIA  MEDICINA DE URGENTA  Anestezie pediatrica (01.06.2019-30.06.2019) - Lipsa accept primire modul, accept decan Arad si rector Timisoara 
incomplet  11.10.2019  ȚINCA M. LORENA-DIANA  ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA  CONDUCEREA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TIRGU MURES A APROBAT DETASAREA PENTRU 3 LUNI 
aprobat  15.10.2019  ȚINCA M. LORENA-DIANA  ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA  Ortodontie si ortopedie dento-faciala 
aprobat  15.03.2019  ȚINTE DANIEL CRISTIAN  DERMATOVENEROLOGIE  DERMATO-VENEROLOGIE 
aprobat  15.09.2019  ȚINTE DANIEL CRISTIAN  DERMATOVENEROLOGIE  DERMATO-VENEROLOGIE 
aprobat  01.07.2019  ȚIPLIC C.M. EMMA  MEDICINA DE FAMILIE  Medicină internă 
aprobat  01.12.2019  ȚIPLIC C.M. EMMA  MEDICINA DE FAMILIE  Oncologie  
aprobat  01.01.2019  ȚUCĂ V. GEORGIANA-IULIA  PSIHIATRIE  PSIHIATRIE GENERALĂ 
aprobat  07.01.2019  ȚURCANU ȘT. MARIETA-ANDREEA-MUNTEANU  OBSTETRICA-GINECOLOGIE  CHIRURGIE GENERALA 
aprobat  01.06.2019  ȚURCANU V. IRINA  OFTALMOLOGIE  CHIRURGIE PLASTICA SI REPARATORIE 
aprobat  01.07.2019  ȚURCANU V. IRINA  OFTALMOLOGIE  NEUROLOGIE 
aprobat  01.08.2019  ȚURCANU V. IRINA  OFTALMOLOGIE  OFTALMOLOGIE 
aprobat  01.07.2019  ȚURCAȘ G. LORELA-ANTONIA  MEDICINA DE FAMILIE  Medicină internă 
aprobat  16.01.2020  UDROIU M. MIHAI-CIPRIAN  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA  TERAPIA DURERII 
aprobat  16.03.2019  UDROIU M. MIHAI-CIPRIAN  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA  TERAPIE INTENSIVA PEDIATRICA 
aprobat  16.06.2019  UDROIU M. MIHAI-CIPRIAN  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA  ANESTEZIE IN CHIRURGIE CARDIACA 
aprobat  16.08.2019  UDROIU M. MIHAI-CIPRIAN  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA  ANESTEZIE IN CHIRURGIE VASCULARA 
aprobat  16.10.2019  UDROIU M. MIHAI-CIPRIAN  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA  UNITATE PRIMIRI URGENTE 
aprobat  01.02.2019  ULMEANU S. ALEXANDRA-MARIA  NEONATOLOGIE  NEONATOLOGIE 
aprobat  01.07.2019  UNGUREANU G. MĂDĂLINA-ANDREEA  OTORINOLARINGOLOGIE  CHIRURGIE GENERALA 
aprobat  01.08.2019  UNGUREANU G. MĂDĂLINA-ANDREEA  OTORINOLARINGOLOGIE  CHIRURGIE BMF 
aprobat  01.09.2019  UNGUREANU G. MĂDĂLINA-ANDREEA  OTORINOLARINGOLOGIE  TRAHEOBRONHOSCOPIE, PNEUMOLOGIE 
aprobat  16.08.2019  UNGUREANU G. MĂDĂLINA-ANDREEA  OTORINOLARINGOLOGIE  ONCOLOGIE 
aprobat  16.09.2019  UNGUREANU G. MĂDĂLINA-ANDREEA  OTORINOLARINGOLOGIE  BIOETICA 
aprobat  01.02.2019  UNGUREANU P. ANDREEA  CHIRURGIE PLASTICA, ESTETICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA  Chirurgie generală 
aprobat  01.07.2019  URSACHI I. ALEXANDRU  ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE  CHIRURGIE GENERALA 
aprobat  01.07.2019  URTILĂ D. VLAD-ADRIAN  ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE  CHIRURGIE GENERALA 
aprobat  01.01.2019  UȘURELU N. LUCIAN DORIN  CHIRURGIE TORACICA  CHIRURGIE TORACICA 
aprobat  16.12.2019  UȚ P. FLORIN  PSIHIATRIE PEDIATRICA  Psihiatria copilului si adolescentului 
aprobat  04.10.2018  VARGA Z. RENATA-LOREDANA  MEDICINA INTERNA  ECOGRAFIE GENERALA 
aprobat  01.01.2020  VASILACHE M. BIANCA-NICOLETA  OTORINOLARINGOLOGIE  Chirurgie OMF 
aprobat  01.03.2020  VASILACHE M. BIANCA-NICOLETA  OTORINOLARINGOLOGIE  Neurologie 
aprobat  01.04.2020  VASILACHE M. BIANCA-NICOLETA  OTORINOLARINGOLOGIE  ORL și chirurgie cervico-facială 
aprobat  01.07.2020  VASILACHE M. BIANCA-NICOLETA  OTORINOLARINGOLOGIE  ORL și chirurgie cervico-facială 
respins  27.03.2019  VASILE C. COSTIN MIHAI  CHIRURGIE VASCULARA  Chirurgie vasculara (01.04.2019-30.09.2019) - Lipsa accept rector Bucuresti si rector Timisoara 
aprobat  01.05.2019  VASILE I. MĂDĂLINA-FLORENTINA  MEDICINA INTERNA  Reumatologie 
aprobat  01.09.2019  VASILE I. MĂDĂLINA-FLORENTINA  MEDICINA INTERNA  Gastroenterologie 
aprobat  01.08.2019  VASILE S. SOTIR NICUŞOR  CHIRURGIE GENERALA  CHIRURGIE GENERALA 
aprobat  01.10.2019  VASILESCU F. RAMONA-IOANA  ONCOLOGIE MEDICALA  ONCOLOGIE MEDICALA 
aprobat  01.07.2019  VASILESCU L. EDUARD  UROLOGIE  Imagistică radiologică 
aprobat  01.09.2019  VASILESCU L. EDUARD  UROLOGIE  Echografie generală 
aprobat  16.10.2019  VASILESCU L. EDUARD  UROLOGIE  Chirurgie vasculară 
aprobat  01.06.2019  VASILESCU-MOȚOC H. LUCHIAN-MIHAI  ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA  Ortodontie si ortopedie dento-faciala 
aprobat  01.09.2019  VASILESCU-MOȚOC H. LUCHIAN-MIHAI  ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA  Ortodontie si ortopedie dento-faciala 
aprobat  01.04.2019  VASILICA V. ADRIANA - BÎRCA  CARDIOLOGIE  CHIRURGIE CARDIOVASCULARA 
aprobat  01.04.2019  VASILIU N. ELENA  CHIRURGIE GENERALA  CHIRURGIE PLASTICA SI REPARATORIE 
aprobat  01.07.2019  VASILIU N. ELENA  CHIRURGIE GENERALA  TRAUMATOLOGIE 
aprobat  01.11.2019  VASILIU N. ELENA  CHIRURGIE GENERALA  CHIRURGIE GINECOLOGICA 
aprobat  15.05.2019  VĂDUVA I.A. IULIANA-AURELIA  MEDICINA LEGALA  Anatomie patologică 
aprobat  15.11.2019  VĂDUVA I.A. IULIANA-AURELIA  MEDICINA LEGALA  Patologie medico-legală netraumatică 
aprobat  01.07.2019  VĂRZARU C. CORNEL  MEDICINA INTERNA  MEDICINA INTERNA 
aprobat  15.01.2020  VĂRZARU C. CORNEL  MEDICINA INTERNA  EXPERTIZA MEDICALA A CAPACITATII DE MUNCA 
aprobat  15.05.2020  VĂRZARU C. CORNEL  MEDICINA INTERNA  MEDICINA INTERNA 
aprobat  15.10.2019  VĂRZARU C. CORNEL  MEDICINA INTERNA  MEDICINA INTERNA 
aprobat  16.09.2019  VELCEA C. DIANA  PSIHIATRIE  PSIHIATRIE COMUNITARĂ 
aprobat  01.02.2020  VELIȘCA L.G. LUCIANA-ANCA-ZOTA  MEDICINA DE FAMILIE  Medicină de urgență 
aprobat  01.04.2020  VELIȘCA L.G. LUCIANA-ANCA-ZOTA  MEDICINA DE FAMILIE  Chirurgie generală 
aprobat  01.06.2019  VELIȘCA L.G. LUCIANA-ANCA-ZOTA  MEDICINA DE FAMILIE  Psihiatrie  
aprobat  01.07.2019  VELIȘCA L.G. LUCIANA-ANCA-ZOTA  MEDICINA DE FAMILIE  Diabet, boli de nutriţie, metabolice 
aprobat  01.09.2019  VELIȘCA L.G. LUCIANA-ANCA-ZOTA  MEDICINA DE FAMILIE  Cardiologie  
aprobat  01.10.2019  VELIȘCA L.G. LUCIANA-ANCA-ZOTA  MEDICINA DE FAMILIE  Boli infecţioase 
aprobat  01.11.2019  VELIȘCA L.G. LUCIANA-ANCA-ZOTA  MEDICINA DE FAMILIE  Dermatologie  
aprobat  01.12.2019  VELIȘCA L.G. LUCIANA-ANCA-ZOTA  MEDICINA DE FAMILIE  Obstetrică-ginecologie 
respins  03.06.2019  VELIȘCA L.G. LUCIANA-ANCA-ZOTA  MEDICINA DE FAMILIE  MODULUL DE ENDOCRINOLOGIE NU SE POATE EFECTUA LA UN C.M.I. 
aprobat  01.06.2019  VIDICAN G. DENISA-GEORGIANA  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA  ANESTEZIE IN CHIRURGIE CARDIACA 
aprobat  01.08.2019  VIDICAN G. DENISA-GEORGIANA  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA  ANESTEZIE IN CHIRURGIE VASCULARA 
aprobat  01.04.2019  VIEZUINĂ M. DENISA-MĂDĂLINA  MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE  Medicina Fizica si de Reabilitare Pediatrica 
aprobat  23.09.2019  VINCA G. ANDREEA  ONCOLOGIE MEDICALA  HEMATOLOGIE 
aprobat  01.05.2019  VINTILĂ M. CRISTIAN  CHIRURGIE PLASTICA, ESTETICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA  Chirurgie generală 
aprobat  01.07.2019  VINTILĂ M. CRISTIAN  CHIRURGIE PLASTICA, ESTETICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA  Ortopedie 
aprobat  01.09.2019  VINTILĂ M. CRISTIAN  CHIRURGIE PLASTICA, ESTETICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA  Chirurgie vasculară periferică 
aprobat  01.12.2019  VINTILĂ M. CRISTIAN  CHIRURGIE PLASTICA, ESTETICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA  Chirurgie și ortopedie pediatrică 
aprobat  15.10.2019  VINTILĂ M. CRISTIAN  CHIRURGIE PLASTICA, ESTETICA SI MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA  Dermatologie 
aprobat  01.04.2019  VINTILESCU G. DORIANA-FLAVIA  CHIRURGIE GENERALA  CHIRURGIE GENERALA 
aprobat  16.04.2019  VISKY I. MARIA  DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE  DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE 
incomplet  22.04.2019  VISKY I. MARIA  DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE  DOSAR DEPUS LA CRUSP CU NR. 23055/16.04.2019 CONFORM ANUNT POSTAT PE SITE www.rezidentiat.ms.ro Anunț privind DETAȘAREA rezidenților În atenția rezidenților (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat DETASAREA POATE FI EFECTUATA SI APROBATA INCEPAND CU DATA DE 16.04.2019 
aprobat  01.01.2019  VIȘAN R. VALENTINA-OANA  PSIHIATRIE  PSIHOTERAPIE 
aprobat  01.08.2019  VÎLCEA T. VALENTIN  UROLOGIE  CHIRURGIE VASCULARA 
aprobat  01.10.2019  VÎLCEA T. VALENTIN  UROLOGIE  BIOETICA 
aprobat  02.07.2019  VÎLCEA T. VALENTIN  UROLOGIE  UROLOGIE 
incomplet  03.07.2019  VÎLCEA T. VALENTIN  UROLOGIE  DOSAR DEPUS LA CRUSP CU NR. 38269/02.07.2019 CONFORM ANUNT POSTAT PE SITE www.rezidentiat.ms.ro Anunț privind DETAȘAREA rezidenților În atenția rezidenților (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat DETASAREA POATE FI EFECTUATA SI APROBATA INCEPAND CU DATA DE 02.07.2019. 
aprobat  15.10.2019  VÎLCEA T. VALENTIN  UROLOGIE  UROLOGIE 
aprobat  01.06.2019  VÎNTURACHE V. DANIELA  MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE  Electromiografie 
aprobat  01.08.2019  VÎNTURACHE V. DANIELA  MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE  Ecodiagnostic neuro-musculo-scheletal 
aprobat  01.10.2019  VÎNTURACHE V. DANIELA  MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE  Ortopedie - traumatologie 
aprobat  01.12.2019  VÎNTURACHE V. DANIELA  MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE  Reumatologie 
aprobat  01.09.2019  VLAD A. SIMONA-MARIA  OTORINOLARINGOLOGIE  AUDIOLOGIE 
aprobat  01.07.2019  VLAD I. IOANA-CARMEN  CHIRURGIE VASCULARA  CHIRURGIE VASCULARA 
aprobat  13.09.2018  VLAD I. IOANA-CARMEN  CHIRURGIE VASCULARA  CHIRURGIE VASCULARA 
aprobat  15.06.2019  VLAD I. IOANA-CARMEN  CHIRURGIE VASCULARA  BIOETICA 
aprobat  01.01.2020  VLAD I. LĂCRĂMIOARA-MĂDĂLINA - VRĂNCIANU  HEMATOLOGIE  Medicina interna 
aprobat  01.10.2020  VLAD I. LĂCRĂMIOARA-MĂDĂLINA - VRĂNCIANU  HEMATOLOGIE  Hematologie de laborator 
aprobat  02.05.2019  VLAD R.P. ANDREEA  RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA  RADIOLOGIE INTERVENTIONALA 
incomplet  06.05.2019  VLAD R.P. ANDREEA  RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA  DOSAR DEPUS LA CRUSP CU NR. 25868/02.05.2019 CONFORM ANUNT POSTAT PE SITE www.rezidentiat.ms.ro Anunț privind DETAȘAREA rezidenților În atenția rezidenților (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat DETASAREA POATE FI EFECTUATA SI APROBATA INCEPAND CU DATA DE 02.05.2019 
aprobat  15.08.2019  VLAD R.P. ANDREEA  RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA  RADIOLOGIE SI IMAGISTICA DE URGENTA 
aprobat  15.12.2019  VLAD R.P. ANDREEA  RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA  BIOETICA 
aprobat  01.09.2019  VLAICU N. ADRIAN-GEORGE  UROLOGIE  UROLOGIE 
aprobat  01.05.2019  VLĂDEA DIANA-MARIA  MEDICINA DE FAMILIE  Medicină de familie 
aprobat  01.03.2019  VLĂDOESCU M. LUCIA-MAGDALENA  CHIRURGIE VASCULARA  Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă 
aprobat  01.05.2019  VLĂSCEANU C. VASILE-GABRIEL  CHIRURGIE GENERALA  CHIRURGIE VASCULARA 
aprobat  01.08.2019  VLĂSCEANU C. VASILE-GABRIEL  CHIRURGIE GENERALA  CHIRURGIE VASCULARA 
aprobat  01.09.2019  VLĂSCEANU C. VASILE-GABRIEL  CHIRURGIE GENERALA  CHIRURGIE LAPAROSCOPICA 
aprobat  01.12.2019  VLĂSCEANU C. VASILE-GABRIEL  CHIRURGIE GENERALA  CHIRURGIE GENERALA 
aprobat  15.03.2019  VOICU A. ALINA  ORTODONTIE SI ORTOPEDIE DENTO-FACIALA  Ortodontie si ortopedie dento-faciala 
aprobat  01.03.2019  VOICU A. IONEL  NEUROCHIRURGIE  NEUROCHIRURGIE - PATOLOGIE SPINALA 
aprobat  01.09.2019  VOICU A. IONEL  NEUROCHIRURGIE  NEUROCHIRURGIE - PATOLOGIE SPINALA 
aprobat  01.01.2020  VOICULESCU I. ANCA-LAURA  ONCOLOGIE MEDICALA  CARDIOLOGIE 
aprobat  01.10.2019  VOICULESCU I. ANCA-LAURA  ONCOLOGIE MEDICALA  IMAGISTICA MEDICALA 
aprobat  01.12.2019  VONICA I. FLAVIA-MARIA  OFTALMOLOGIE  OFTALMOLOGIE 
aprobat  16.05.2019  VONICA I. FLAVIA-MARIA  OFTALMOLOGIE  OFTALMOLOGIE 
aprobat  01.11.2019  VORONIUC S. BIANCA-ELENA  CHIRURGIE GENERALA  CHIRURGIE PLASTICA SI REPARATORIE 
aprobat  03.07.2019  VORONIUC S. BIANCA-ELENA  CHIRURGIE GENERALA  CHIRURGIE VASCULARA 
incomplet  15.07.2019  VORONIUC S. BIANCA-ELENA  CHIRURGIE GENERALA  DOSAR DEPUS LA CRUSP CU NR. 38684/03.07.2019 CONFORM ANUNT POSTAT PE SITE www.rezidentiat.ms.ro Anunț privind DETAȘAREA rezidenților În atenția rezidenților (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat DETASAREA POATE FI EFECTUATA SI APROBATA INCEPAND CU DATA DE 03.07.2019.  
aprobat  01.01.2020  VRABIE P.T. CĂLIN  GERIATRIE SI GERONTOLOGIE  Neurologie 
aprobat  01.04.2020  VRABIE P.T. CĂLIN  GERIATRIE SI GERONTOLOGIE  Psihiatrie 
aprobat  01.09.2020  VRABIE P.T. CĂLIN  GERIATRIE SI GERONTOLOGIE  Diabet zaharat, nutriție, boli metabolice 
aprobat  01.11.2020  VRABIE P.T. CĂLIN  GERIATRIE SI GERONTOLOGIE  Endocrinologie 
aprobat  16.06.2019  VRÎNCEANU GH. ADELINA - COCOȘ  OBSTETRICA-GINECOLOGIE  OBSTETRICA-GINECOLOGIE 
aprobat  16.06.2019  VRÎNCIANU P.P. ȘTEFAN-ADRIAN  OBSTETRICA-GINECOLOGIE  OBSTETRICA-GINECOLOGIE 
aprobat  01.09.2019  VULTURAR M.P. CARLA-BIANCA  NEUROCHIRURGIE  Patologie cranio-cerebralǎ oncologicǎ 
aprobat  16.01.2019  WOLF S. ADRIAN  EPIDEMIOLOGIE  Sănătate publică și management sanitar. Educație / promovarea sănătății 
aprobat  16.12.2018  WOLF S. ADRIAN  EPIDEMIOLOGIE  Microbiologie clinică 
aprobat  15.01.2019  ZACHARIAŞ I. CORA  RADIOLOGIE-IMAGISTICA MEDICALA  NEURORADIOLOGIE 
aprobat  01.04.2019  ZACHEU F.D. HORIA-ALEXANDRU  GASTROENTEROLOGIE  IMAGISTICA (CT, RMN, ECOGRAFIE ADBOMINALA GENERALA) 
aprobat  15.06.2019  ZACHEU F.D. HORIA-ALEXANDRU  GASTROENTEROLOGIE  IMAGISTICA (CT, RMN, ECOGRAFIE ADBOMINALA GENERALA) 
aprobat  15.07.2019  ZACHEU F.D. HORIA-ALEXANDRU  GASTROENTEROLOGIE  GASTROENTEROLOGIE 
aprobat  01.01.2020  ZAHARIA C. MIHAELA-IULIA  DERMATOVENEROLOGIE  DERMATOVENEROLOGIE 
aprobat  01.04.2019  ZAHARIA E. ZENAIDA  MEDICINA DE FAMILIE  Medicină de familie 
aprobat  01.01.2019  ZAHARIA F. FLORINEL  ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE  CHIRURGIE GENERALA 
aprobat  01.11.2019  ZAIȚ M. CLAUDIA  MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE  Ortopedie - traumatologie 
aprobat  22.02.2019  ZAIȚ M. CLAUDIA  MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE  Medicină fizică și de reabilitare 
respins  26.02.2019  ZAIȚ M. CLAUDIA  MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE  LIPSA ACORD PRIMIRE C.U. CONSTANTA PT. MODUL ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE-01.11.2019-31.12.2019 
incomplet  26.02.2019  ZAIȚ M. CLAUDIA  MEDICINA FIZICA SI DE REABILITARE  DOSAR DEPUS LA CRUSP CU NR. 11246/22.02.2019 CONFORM ANUNT POSTAT PE SITE www.rezidentiat.ms.ro Anunț privind DETAȘAREA rezidenților În atenția rezidenților (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat STAGIUL SOLICITAT SE EFECTUEAZA SI APROBA INCEPAND CU 22.02.2019 
aprobat  01.01.2019  ZAMFIRESCU N. CORNELIU  PNEUMOLOGIE  PNEUMOLOGIE 
aprobat  01.05.2020  ZASTAVNIȚCHI V. MARIANA  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA  TERAPIE INTENSIVA POLIVALENTA - MEDICALA 
aprobat  15.03.2021  ZASTAVNIȚCHI V. MARIANA  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA  TERAPIE INTENSIVA TRAUMATOLOGICA 
aprobat  15.09.2019  ZASTAVNIȚCHI V. MARIANA  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA  TERAPIE INTENSIVA POLIVALENTA - CHIRURGICALA 
aprobat  15.12.2020  ZASTAVNIȚCHI V. MARIANA  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA  TERAPIE INTENSIVA PEDIATRICA 
aprobat  01.01.2020  ZBORAȘ A. IULIA - GARDUS  DERMATOVENEROLOGIE  DERMATOVENEROLOGIE 
aprobat  01.02.2020  ZDÎRCEA F. FLORINA-MARIA - GAFTEA  OTORINOLARINGOLOGIE  Neurologie 
aprobat  01.03.2020  ZDÎRCEA F. FLORINA-MARIA - GAFTEA  OTORINOLARINGOLOGIE  ORL și chirurgie cervico-facială 
aprobat  01.06.2019  ZDÎRCEA F. FLORINA-MARIA - GAFTEA  OTORINOLARINGOLOGIE  ORL și chirurgie cervico-facială 
aprobat  01.10.2019  ZDÎRCEA F. FLORINA-MARIA - GAFTEA  OTORINOLARINGOLOGIE  Chirurgie plastică 
aprobat  01.12.2019  ZDÎRCEA F. FLORINA-MARIA - GAFTEA  OTORINOLARINGOLOGIE  ORL și chirurgie cervico-facială 
aprobat  01.05.2019  ZET G. SILVIA-FLORENTINA  MEDICINA DE FAMILIE  Oncologie  
aprobat  01.06.2019  ZET G. SILVIA-FLORENTINA  MEDICINA DE FAMILIE  Neurologie  
aprobat  01.07.2019  ZET G. SILVIA-FLORENTINA  MEDICINA DE FAMILIE  Obstetrică-ginecologie 
aprobat  01.09.2019  ZET G. SILVIA-FLORENTINA  MEDICINA DE FAMILIE  Dermatologie  
aprobat  01.10.2019  ZET G. SILVIA-FLORENTINA  MEDICINA DE FAMILIE  Boli infecţioase 
aprobat  01.11.2019  ZET G. SILVIA-FLORENTINA  MEDICINA DE FAMILIE  Endocrinologie 
aprobat  01.12.2019  ZET G. SILVIA-FLORENTINA  MEDICINA DE FAMILIE  Diabet, boli de nutriţie, metabolice 
aprobat  16.12.2018  ZGARBURĂ I. ROBERT-CONSTANTIN  PSIHIATRIE  PSIHOTERAPIE 
aprobat  15.11.2019  ZISSU I. LUIZA-MARIA  ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA  ANESTEZIE IN CHIRURGIE ORTOPEDICA 
aprobat  01.01.2020  ZSAKAI Ş.KINGA  MEDICINA INTERNA  MEDICINA INTERNA 
aprobat  16.11.2019  ZSAKAI Ş.KINGA  MEDICINA INTERNA  MEDICINA INTERNA 
aprobat  01.10.2018  ZUS O. ADRIAN-SEBASTIAN  CARDIOLOGIE  CARDIOLOGIE INVAZIVA 
aprobat  12.06.2019  ZUS O. ADRIAN-SEBASTIAN  CARDIOLOGIE  STAGII OPTIONALE DE APROFUNDARE 
respins  18.06.2019  ZUS O. ADRIAN-SEBASTIAN  CARDIOLOGIE  LIPSA ACORD COORDONATOR ACREDITAT PROF. DR. PUSCHITA MARIA 
aprobat  01.01.2019  ZYGOUROPOULOS NIKOLAOS  OBSTETRICA-GINECOLOGIE  OBSTETRICA-GINECOLOGIE 

Page 7 of 7, showing 159 records out of 2559 total, starting on record 2401, ending on 2559