Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor nationale de rezidentiat.

Rezidentiat - Schimbarea modulului de pregătire
(rotații de stagiu)

În sprijinul rezidenților / specialiștilor în pregătire la a doua specialitate, pentru parcurgerea modulelor de pregătire prevăzute în curriculum de pregătire.

Schimbarea modulului de pregătire (rotații de stagiu) 

Vă aducem la cunoștință prevederile ordinului MS nr. 101/02.02.2015 și MECS nr. 3180/06.02.2015 publicat în MO nr. 146 / 27.02.2015 pentru completarea ordinului MSP și MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Ordin MS/MECS 101/3180/2015

model cerere

Pentru Centrul universitar București, Informații privind coordonatorii de rezidențiat, se găsesc în pagina Rezidentiat la UMF Bucuresti.