Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor naționale de rezidențiat.

Rezidențiat - sesiunea 19 noiembrie 2017

Ministerul Sănătății organizează duminică, 19 noiembrie 2017, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.


Rezidențiat - sesiunea 19 noiembrie 2017

Punem la dispoziția celor interesați informații de interes privind concursul național de rezidentiat.


Grilele corecte

NR. Caiet tip MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 Caiet tip A descarca descarca descarca
2 Caiet tip B descarca descarca descarca
3 Caiet tip C descarca descarca descarca
4 Caiet tip D descarca descarca descarca

Repartiția pe săli a candidaților

Repartiția pe săli a candidaților înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 19 noiembrie 2017, poate fi consultată pe pagina de internet a fiecărui centru universitar începând cu data de 16.11.2017.

Listele candidaților înscriși

Publicăm listele cu candidații înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 19 noiembrie 2017.

Orice mică inadvertență între numele înscris în actul de identitate și numele înscris pe listă va fi consemnată în procesul verbal al sălii urmând a fi corectată după concurs, înaintea emiterii ordinului de confirmare a rezultatelor concursului.

Listele finale 10.11.2017 - cu candidații înscriși la concurs.

Actualizat 15.11.2017

Având în vedere că un candidat a semnalat cu mare întârziere apariția pe liste la domeniul medicină în loc de medicină dentară, va apare în listă pe ultima poziție la domeniul medicină dentară (UMF București). Pentru a nu altera codul de concurs va continua sa fie afișat și la domeniul de concurs greșit, dar la acest număr de concurs va primi nota 0 (zero) pentru neprezentare.

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE TOT CENTRUL UNIVERSITAR
1 BUCURESTI descarca descarca descarca descarca
2 CLUJ-NAPOCA descarca descarca descarca descarca
3 CRAIOVA descarca descarca descarca descarca
4 IASI descarca descarca descarca descarca
5 TG. MURES descarca descarca descarca descarca
6 TIMISOARA descarca descarca descarca descarca


Numărul de candidați înscriși la concurs

Pentru informarea candidaților prezentăm situația candidaților înscriși pe centre universitare și domenii.

Actualizat distribuția pe domenii 15.11.2017

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 BUCURESTI 1888 484 166
2 CLUJ-NAPOCA 692 168 86
3 CRAIOVA 493 86 51
4 IASI 820 287 108
5 TG. MURES 435 108 38
6 TIMISOARA 726 144 38

Locuri și posturi scoase la concursPe baza punctajelor obținute la concurs se alcătuiește o clasificare unică naţională pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea clasificării, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs.

 locuri (format .pdf)

În lista de posturi, la poziția COD0184 - județ SATU MARE - denumirea corectă a unității sanitare este "SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SATU MARE" și nu "SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SUCEAVA" așa cum, din eroare, a fost publicat inițial.

 posturi-corectat (format .pdf)


Publicație și metodologieMinisterul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 19 noiembrie 2017. Concursul se desfăşoară în centrele universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu de concurs.

 publicația de concurs (format .pdf)
 metodologia (format .pdf)