Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor naționale de rezidențiat.

Rezidențiat - sesiunea 8 decembrie 2019

Ministerul Sănătății organizează duminică, 8 decembrie 2019, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie.

Repartiția pe clinici de îndrumare (Centrul Universitar București)Repartiția pe clinici de îndrumare metodologică și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie - sesiunea 8 decembrie 2019, care au ales pentru pregătire Centrul Universitar București, va avea loc în zilele de 28, 29, 30 și 31 ianuarie 2020, începând cu ora 10:00, conform programării pe zile, ore și specialități.

Medicii rezidenți din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, cei din rețeaua Ministerului Afacerilor Interne și cei din rețeaua Ministerului Justiției vor alege unitatea de îndrumare metodologică împreună cu ceilalți rezidenți.

 • locul de prezentare la repartiție: Amfiteatrul Mare din Spitalul Universitar de Urgență București, Splaiul Independenței, nr. 169, sect. 5, București
 •  denumirea și durata primului stagiu pentru fiecare specialitate.
  ** Pentru specialitățile la care primul stagiu diferă de stagiul de bază - ex. CHIRURGIE TORAICĂ - rezidenții vor alege:
  - Coordonatorul / clinica de îndrumare metodologică (chirurgie toracică) și
  - pentru efectuarea primului stagiu - chirurgie generală - unul dintre coordonatorii de CHIRURGIE GENERALĂ.
 • programarea pe zile, ore și specialități (Centrul Universitar București)  rezidenții sunt rugați să vină la ora programată, nu de la începutul zilei, pentru a preveni aglomerația.
 • lista coordonatorilor (în curs de actualizare) și a clinicilor îndrumare metodologică care pot fi alese, pentru fiecare specialitate în parte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la concurs.
 • lista cabinetelor medicale individuale din București (în curs de actualizare) pentru specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE
  ATENTIE! Rezidenții de MEDICINĂ DE FAMILIE vor prezenta la repartiție și acceptul de primire al medicului primar, de la unul din cabinetele medicale individuale din listă, sub îndrumarea căruia urmează să efectueze primul stagiu.
 • angajament de plată     angajament de plată  pentru medicii specialiști/primari care se pregătesc în a 2-a specialitate
 • incompatibilitate     incompatibilitate     Cerere pentru ieșire din starea de incompatibilite a rezidenților aflați în pregătire, care au ales o nouă specialitate, deoarece NU pot fi simultan rezidenți în două specialități; prin cerere se optează pentru pregătirea în una dintre specialități și se renunță la pregătirea în cealaltă specialitate.Documente necesare la repartiție

Prezentarea la repartiția pe coordonatori și clinici de îndrumare metodologică pentru Centrul Universitar București, se face obligatoriu cu:

 • act de identitate (BI/CI) pentru legitimare SAU, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta, procură notarială și act de identitate (BI/CI) pentru împuternicit.
 • rezidenții pe LOC: adeverința eliberată de unitatea angajatoare
 • rezidenții pe POST: adeverința eliberată de unitatea angajatoare din care să reiasă că aceștia au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată
 • rezidenții în specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE vor prezenta și acceptul de primire de la medicul primar, specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE, sub îndrumarea căruia dorește să efectueze primul stagiu.


Documente pe care le vor primi rezidențiiMedicii rezidenți vor primi la repartiție 3 adrese, o adeverință și carnetul de rezident:

 • adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat
 • adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu
 • adresa către unitatea angajatoare
 • adeverința de confirmare ca rezident
 • carnetul de rezident și un set de etichete personalizate pentru a fi lipite pe fiecare pagină a carnetului.Repartiția rezidenților pe clinici și coordonatori de rezidențiat

Aducem la cunoștință rezidenților și direcțiilor de sănătate publică din centrele universitare că a fost aprobată modificarea perioadei în care se va face repartizarea pe clinici și coordonatori de rezidențiat.

Astfel, repartizarea va avea loc în zilele de 28, 29, 30 și 31 ianuarie 2020, începând cu ora 10:00 în toate cele 12 centre universitare. Direcțiile de sănătate publică vor afișa în timp util programarea rezidenților pe zile, ore și specialități.

Modificarea perioadei de repartiție a fost necesară datorită prorogării termenului de depunere a documentației pentru acreditatrea unor noi unități sanitare în baza Ordinului MS nr. 1879/2019 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat.

Pregătirea în rezidențiat va începe la data de 1 februarie 2020.Angajarea medicilor rezidenți

Se face în perioada 6 ianuarie 2020 - 14 ianuarie 2020 inclusiv

 • Rezidenții care au ales loc în specialitate se vor prezenta în centrul universitar ales, la unitatea sanitară desemnată de direcția de sănătate publică.
 • Rezidenții care au ales post se vor prezenta la unitatea sanitară care a publicat postul la concurs.

Rezidenții vor prezenta la angajare Adeverința primită la repartiție, actul de identitate în termen de valabilitate și documentele solicitate de unitatea angajaoare.

Pentru centrul universitar București - Lista Unităților angajatoare București în funcție de specialitatea aleasă la repartiție (vezi site-ul DSP București).

Pentru celelalte centre universitare Rezidenții care au ales loc în specialitate, se vor prezenta la unitățile angajatoare care sunt desemnate de DSP-ul din centrul universitar respectiv.

Informații privind repartiția pe Clinici de îndrumare metodologică și Coordonatori de rezidențiat se vor afișa ulterior.

În atenția rezidenților

În atenția candidaților la concursul de rezidențiat care au ales loc/post

 1. Candidații care sunt deja rezidenți au obligația ca în termen de 15 zile de la data alegerii noului loc/post să depună la Ministerul Sănătății (CRUSP, str. Bodești, nr. 1, sector 2, București) cerere privind ieșirea din starea de incompatibilitate. Cererea va fi însoțită de copia unui act de identitate în termen de valabilitate. În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.
  incompatibilitate     incompatibilitate
 2. Candidații care au susținut și promovat examenul de specialist în sesiunea octombrie 2019 și încheie stagiul de pregătire după data de 01 feb. 2020 pot solicita amânarea începerii pregătirii în noua specialitate. În acest sens cererea va fi însoțită de adeverința eliberată de unitatea angajatoare actuală din care rezultă data finalizării pregătirii. Cei care au ales post în urma concursului de rezidențiat din 08 dec. 2019 vor prezenta și avizul noului angajator privind amânarea începerii pregătirii.
 3. Candidații care dețin deja un titlu de specialist, au obligația de a depune angajamentul de plată a celei de a doua specialități. Aceștia au obligația de a achita prima tranșă semestrială în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condițiile stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul nr. 973/4592/2010 al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010.
  angajament     angajamentLocuri și posturi libere 18.12.2019

Pentru cei interesați prezentăm lista locurilor și posturilor rămase disponibile la domeniul medicină, la sfârșitul zilei de 18.12.2019.
Locuri si posturi libere


Suplimentare locuri

Pentru cei interesați prezentăm comunicatul Ministerului Sănătății
Comunicat

și lista locurilor (inclusiv suplimentarea) disponibile pentru repartiția din 17, 18 și 19.12.2019.
Locuri (inclusiv suplimentarea)

Lista posturilor rămâne nemodificată


Repartiția candidaților

Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2019 prin teleconferinţă, începând cu ora 9:00. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate, iar împuterniciții și procura notarială.
 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe regulile de acces în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pentru a permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 • Candidații și însoțitorii acestora sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori.
 • Având în vedere condițiile meteo din această perioadă, candidații sunt rugați să se asigure că ajung în timp util la repartiție.
 • Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prvederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

Programul de desfășurare a repartiției va fi:
 • marți, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul farmacie
 • marți, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 13:00 – domeniul medicină dentară
 • miercuri, 18 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină
 • joi, 19 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – (continuare) domeniul medicină
 • Lista locațiilor în care se organizează repartiția
Clasificarea finală a candidaților

Punem la dispoziția celor interesați Clasificarea finală a candidaților care au susținut Concursul Național de Rezidențiat - sesiunea 8 decembrie 2019.

Medicină     Medicină dentară     Farmacie     toți candidații    Comunicatul Comisiei Centrale

Punem la dispoziția celor interesați comunicatul Comisiei Centrale de Rezidențiat referitor la contestațiile depuse de candidați privind modul de alcătuire a întrebărilor la Concursul Național de Rezidențiat - sesiunea 8 decembrie 2019.

 Comunicat

Domeniul medicină dentară - grila definitivă
var. A     var. B     var. C     var. D    Grilele corecte

Grila corectă / domeniu de concurs / tip caiet

Nr. Caiet tip MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE
1 Caiet tip A descarca descarca descarca
2 Caiet tip B descarca descarca descarca
3 Caiet tip C descarca descarca descarca
4 Caiet tip D descarca descarca descarca


Anunț contestații

Candidații la concursul de rezidențiat care doresc să depună contestații, o pot face la sediul stabilit de Comisia Locală din diecare centru de concurs.

Conform metodologiei de concurs
Art. 19 - (3) Grila corectă se afişează pe site-ul oficial al rezidenţiatului şi pe site-urile universităţilor de medicină şi farmacie organizatoare în ziua concursului, începând cu ora 16:00.

Art. 20 - (1) Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi până la ora 16.00 în ziua de 9 decembrie 2019. Contestaţiile se depun la sediul comisiei locale de concurs anunţat pe site-ul universităţii de medicină şi farmacie unde a fost susţinut concursul.Repartiția pe săli a candidaților

Repartiția pe săli a candidaților înscriși la concursul de rezidențiat poate fi consultată pe pagina de internet a fiecărui centru universitar.

Link-urile către centrele universitare se găsesc în partea de sus a paginii.Accesul în sala de concurs

 1. Pentru accesul în sala de concurs, candidații se vor legitima cu buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate.
  Cetățenii străini vor avea asupra lor pașaport / act de identitate - în termen de valabilitate; acesta poate fi însoțit, după caz, de:
  • CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
  • PERMIS DE ȘEDERE
 2. Candidații sunt rugați să se asigure că vor ajunge în timp util la sala de concurs, indiferent de condițiile meteo.
 3. Candidații care și-au schimbat numele între data înscrierii și data concursului vor avea asupra lor acte doveditoare: certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.


Listele candidaților înscriși

Publicăm mai jos listele cu candidații înscriși la concursul de rezidențiat, sesiunea 8 decembrie 2019, pentru cele 6 centre universitare.

Listele de mai jos - listele finale - după corectarea greșelilor semnalate până la data de 29.11.2019 inclusiv.

Orice mică inadvertență între numele înscris în actul de identitate și numele înscris pe listă va fi consemnat în procesul verbal al sălii urmând a fi corectată după concurs, înaintea emiterii ordinului de confirmare a rezultatelor concursului.

Actualizat: 29.11.2019

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE TOT CENTRUL UNIVERSITAR
1 BUCUREȘTI descarcă descarcă descarcă descarcă
2 CLUJ-NAPOCA descarcă descarcă descarcă descarcă
3 CRAIOVA descarcă descarcă descarcă descarcă
4 IAȘI descarcă descarcă descarcă descarcă
5 TG. MUREȘ descarcă descarcă descarcă descarcă
6 TIMIȘOARA descarcă descarcă descarcă descarcă


Numărul de candidați înscriși la concurs

Pentru informarea candidaților prezentăm numărul candidaților înscriși pe centre universitare și domenii.

Actualizat distribuția pe domenii 29.11.2019

NR. CENTRUL UNIVERSITAR MEDICINĂ MEDICINĂ DENTARĂ FARMACIE TOTAL
1 BUCUREȘTI 2.274 695 290 3.259
2 CLUJ-NAPOCA 866 242 175 1.283
3 CRAIOVA 607 140 89 836
4 IAȘI 1.087 314 127 1.528
5 TG. MUREȘ 540 135 78 753
6 TIMIȘOARA 908 216 93 1.217
TOTAL 6.282 1.742 852 8.876


Înscrierea candidaților

Pentru evitarea aglomerației și reducerea timpului de așteptare la Direcțiile de Sănătate Publică din centrele universitare reamintim candidaților:

 • se pot înscrie la oricare din cele 42 Direcții de Sănătate Publică cu susținerea concursului în oricare din cele 6 centre universitare de concurs
 • înscrierea se face în perioada 7 - 19 noiembrie 2019, inclusiv
 • programul de depunere a dosarelor este:
  • luni - vineri orele 9,00 - 16,00,
  • sâmbătă 9,00 - 14,00

În București candidații au posibilitatea de a depune dosarul la:
 • Direcția de Sănătate Publică a Mun. BUCUREȘTI – Strada Avrig, nr. 72-74, sector 2
 • SAU
 • Direcția de Sănătate Publică a Jud. ILFOV – Str. Aviator Popișteanu, nr. 46, sector 1Anunțul de concurs

Pentru cei interesați publicăm anunțul de concurs și modelul de cerere de înscriere - sesiunea 8 decembrie 2019.

 ANUNȚ (publicația de concurs)
 Model cerere (.pdf)
 Model cerere (.docx)


Locuri și posturi

Pentru cei interesați publicăm locurile și posturile scoase la concurs - sesiunea 8 decembrie 2019.

 LOCURI scoase la concurs
 POSTURI scoase la concurs


Metodologia de concurs

Ca urmare a promulgării Legii nr. 197/31.10.2019, Ministerul Sănătății a elaborat și aprobat Metodologia pentru desfășurarea Concursului Național de Rezidențiat pentru sesiunea 8 decembrie 2019.

 Metodologia de concurs
 Documente necesare la înscriere a se vedea Metodologia art. 13 alin.(1)-(5)
 Ordin 1668/2019 - privind taxa de concurs
Comunicatul de presă al Ministerului Sănătății din data de 04.10.2019.
Din motive obiective data pentru susținerea Concursului Național de Rezidențiat se amână, data propusă este 8 decembrie 2019.
Vom reveni cu alte informații pe măsură ce vor fi disponibile.


Tematica și bibliografia

Aducem la cunoștință celor interesați că tematica și bibliografia au rămas neschimbate față de sesiunea anterioară (18.11.2018)

 tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ
 tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
 tematica și bibliografia, domeniul FARMACIE