Rezidentiat.ms.ro

Site oficial al concursurilor naționale de rezidențiat.

Rezidențiat - Schimbare de specialitate

Ministerul Sănătății pune la dispoziția rezidenților modalitatea aprobată pentru schimbarea de specialitate.

Urmare a aprobării conducerii Ministerului Sănătății și a prevederilor legale în vigoare, schimbarea de specialitate se poate face astfel:

Schimbarea specialității în care a fost confirmat rezidentul este posibilă:

 1. printr-un nou concurs de rezidențiat;
 2. în cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului sănătăți, dacă solicitantul îndeplinește condițiile minime la specializarea cerută.

Solicitanții prevăzuți la punctul 2 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să fie în primele 24 de luni de la începerea pregătirii;
 • punctajul obținut la concurs să fie mai mare sau egal cu punctajul minim la specialitatea solicitată în sesiunea de rezidențiat promovată;
 • schimbarea de specialitate să se face numai:

  1. în una din specialitățile deficitare așa cum sunt ele definite de art.18, alin (5) din Ordonanța Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare, stabilite prin Ordin al ministrului sănătății pentru sesiunea de rezidențiat respectivă;
  2. într-o specialitate pentru care au rămas neocupate locuri sau posturi la finele concursului de rezidențiat organizat în trimestru IV al anului respectiv;
  3. medicină de familie;
  4. să nu mai fi beneficiat de o altă schimbare de specialitate în baza aceluiași concurs de rezidențiat.

Specialităţile deficitare aferente anului/promoției 2016, sunt:

anestezie şi terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie pediatrică, epidemiologie, gastroenterologie pediatrică, genetică medicală, hematologie, medicină sportivă, neonatologie, oncologie medicală, oncologie și hematologie pediatrică, nefrologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică și radioterapie
 Specialități deficitare 2016

Specialităţile deficitare aferente anului/promoției 2017, sunt:

anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie pediatrică, epidemiologie, genetică medicală, hematologie, medicină sportivă, medicină de urgență, nefrologie pediatrică, neonatologie, oncologie medicală, oncologie și hematologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie, psihiatrie pediatrică și radioterapie.
 Specialități deficitare 2017

Specialităţile deficitare aferente anului/promoției 2018, sunt:

anestezie și terapie intensivă, boli infecțioase, cardiologie pediatrică, chirurgie pediatrică, epidemiologie, genetică medicală, hematologie, medicină de urgență, medicină sportivă, nefrologie pediatrică, neonatologie, neurologie pediatrică, oncologie medicală, oncologie și hematologie pediatrică, ortopedie pediatrică, pediatrie, pneumologie pediatrică, psihiatrie, psihiatrie pediatrică și radioterapie.
 Specialități deficitare 2018

Solicitanții vor depune la Ministerul Sănătății cerere olografă, în nume propriu, însoțită de următoarele documente:

 • Documente care să justifice cererea;
 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 • Copia carnetului de rezident;
 • Adeverință eliberată de unitatea angajatoare din care să rezulte data încadrării ca rezident și vechimea acumulată în această specialitate;
 • Copia documentelor de schimbare a numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, etc.), dacă este cazul


Cererea scrisă de mână va conține datele din următorul  model

Cererile se depun la registratura Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică
str. Bodești nr. 1, sector 2, București
luni – joi între orele 10:00 – 16;00,
vineri 10;00 – 13:00